M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji krajowych i międzynarodowych

Nowoczesny konsulting, doradztwo, analizy, łączenie podmiotów, realizacja projektów

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29
 

M&G Consulting Marketing

M&G Consulting Marketing działa w Polsce od 2005 r.  Zajmujemy się nowoczesnym konsultingiem, doradztwem, wdrażaniem, promocją, realizacją projektów z zakresu rozwoju: regionów, turystyki, infrastruktury i transportu. Uczestniczymy w realizacji  projektów badawczych i innowacyjnych. Nasza działalność oparta jest na międzynarodowych standardach. Działamy na terenie całego kraju. 

Specjalizujemy się w doradztwie, łączeniu podmiotów, w celu  realizacji projektów dla administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw, organizacji: regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Stawiamy przede wszystkim na: jakość, najwyższe standardy, profesjonalizm, innowacyjne pomysły, merytoryczną współpracę, indywidualne podejście do partnera/klienta.

Mamy doświadczenie w realizacji projektów regionalnych, krajowych oraz europejskich z zakresu rozwoju: społeczno-gospodarczego, regionów, turystyki,  infrastruktury i transportu ekologicznego.

Firma od 2005 r. uczestniczy  w realizacji największych projektów liniowych z zakresu planowania i rozwoju infrastruktury i transportu rowerowego (zaprojektowanych  około 4000 km  tras i dróg rowerowych) w Polsce.

Nasze projekty są realizowane przez wysoko wykwalifikowanych menedżerów, naukowców, inżynierów, ekonomistów, prawników, analityków, specjalistów od marketingu i zarządzania, politologów (ekspertów od polityki regionalnej i uwarunkowań instytucjonalnych).  

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami w celu realizacji projektów dla administracji publicznej  oraz inwestorów w celu budowy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz klastrów.

 

Zakres prowadzonej działalności:

 • opracowywanie dokumentów strategicznych i planistycznych;
 • analizy i studia wykonalności projektów, 
 • programy rozwoju: regionalnego,  infrastruktury, transportu, turystyki, tras, dróg, ścieżek rowerowych / pieszych, szlaków turystycznych;
 • programy funkcjonalno-użytkowe;
 • zarządzanie projektami;
 • doradztwo strategiczne w zakresie realizacji projektów;
 • projekty badawcze;
 • projekty z zakresu zrównoważonego transportu;
 • planowanie, projektowanie, koncepcje tras, dróg, szlaków, ścieżek rowerowych/turystycznych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • projekty z zakresu planowania rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego (połączenie i rozwój spójnej sieci: tramwajowej, autobusowej, infrastruktury rowerowej, metra, kolei, P&R, B&R).
 • ekspertyzy, analizy, audyty dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji krajowych i międzynarodowych;
 • promocja i realizacja projektów z zakresu kwalifikowanej turystyki, rozwoju regionalnego na obszarze całej Polski;
 • wdrażanie i kreowanie produktów turystycznych, rozwiązań z zakresu rozwoju transportu ekologicznego (rowery, pojazdy elektryczne, hybrydowe itp.),
 • doradztwo, consulting, marketing dla zainteresowanych podmiotów;
 • strategia biznesowa dla zainteresowanych podmiotów;
 • realizacja projektów regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych;
 • projekty z zakresu rozwoju infrastruktury;
 • projekty z zakresu  bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • planowanie i analizy przestrzenne;
 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych GIS;
 • analizy finansowo-ekonomiczne;
 • analizy możliwości realizacji projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych na potrzeby administracji samorządowej, rządowej oraz innych zainteresowanych podmiotów; 
 • koncepcje/projekty kładek rowerowych/pieszo-rowerowych;
 • organizacja konferencji, targów, seminariów, eventów, szkoleń. Od 2005 r. nasi przedstawiciele współorganizowali i uczestniczyli w konferencjach/spotkaniach m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, urzędach marszałkowskich/powiatowych/miast i gmin; Międzynarodowych Targach "Infrastruktura"; Międzynarodowych Kongresach EuroVelo/VeloCity; Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego itd.
 • przeprowadzanie konsultacji społecznych, badania ilościowe;
 • realizacja w partnerstwie portali/geoportali turystycznych;
 • marketing, public relations, public affairs
 • współpraca z instytucjami, przedsiębiorstwami, wyższymi uczelniami, naukowcami w celu realizacji innowacyjnych projektów;
 • pozyskiwanie inwestorów, partnerów do realizacji projektów badawczych i innowacyjnych.
 • łączenie podmiotów w celu realizacji projektów.

trasa rowerowa wokół wielkich jezior mazurskich

trasa rowerowa wokół wielkich jezior mazurskich

Trasa Rowerowa wokół Wielkich Jezior Mazurskich


Szanowni Państwo, informujemy, że w grudniu 2017 r. firma M&G Consulting Marketing wykonała koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy do budowy 300 – kilometrowej zintegrowanej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oznakowanie, miejsca odpoczynku rowerzystów itp.) wokół Wielkich Jezior Mazurskich.
 

więcej

Rozwój tras rowerowych metropolii warszawskiej

Rozwój tras rowerowych metropolii warszawskiej

Uprzejmie informujemy, że firma M&G Consulting Marketing wykonała w grudniu 2016 r. projekt w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej pn. "Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023" (W projekcie zarekomendowano spójną, zintegrowaną (łączącą wszystkie JST WOF) sieć połączeń tras rowerowych/ciągów pieszo – rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą (oznakowanie, parkingi rowerowe itp.) z miejscami przesiadkowymi (metro, przystanki autobusowe/tramwajowe, P&R, P&B, dworce, obiekty użyteczności publicznej, centra handlowe, urzędy, biurowce itp.)

więcej

Promocja projektu krajowego

Promocja projektu krajowego

Maria Dąbrowska-Loranc i Marek Zamana z konsorcjum M&G Consulting Marketing/Instytut Transportu Samochodowego zaprezentowali realizowany projekt - na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. Projekt składa się z dwóch etapów. Najpierw ma zostać przeprowadzone badanie skuteczności stosowania w Polsce wybranych urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych z zakresu organizacji i infrastruktury ruchu rowerowego.

więcej

Konferencja z przedstawicielami administracji rządowej

Konferencja z przedstawicielami administracji rządowej

10 maja 2016 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyła się konferencja w sprawie uwarunkowań i możliwości realizacji projektów linniowych z zakresu rozwoju transportu ekologicznego w tym narodowej sieci „EuroVelo” w Polsce. Podczas przedmiotowej konferencji, koordynatorzy krajowi EuroVelo – Andrzej Zalewski i Marek Zamana (M&G) przedstawili strategiczne cele realizacji narodowej sieci EuroVelo do 2020 r. oraz korzyści wynikające z rozwoju turystyki, transportu ekologicznego w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego, a także możliwości budowy portalu internetowego.

więcej

Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego

Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego

 22 października 2014 r. przedstawiciele M&G Consulting Marketing uczestniczyli w XII Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem (INFRASTRUKTURA 2014). W Międzynarodowych Targach brali udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawiciele najlepszych firm konsultingowych, projektowych, budowlanych.

Ponadto Andrzej Zalewski (Profesor Politechniki Warszawskiej) oraz Marek Zamana z M&G Consulting Marketing (Koordynatorzy Krajowi EuroVelo) wystąpili w towarzyszącej Międzynarodowym Targom – Konferencji pn. „Drogi Szlaki Rowerowe – Nowe Możliwości”, zorganizowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Konferencja została otwarta przez Olgierda Dziekońskiego sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

więcej

Międzynarodowa Konferencja Koordynatorów EuroVelo

Międzynarodowa Konferencja Koordynatorów EuroVelo

18 września 2014 roku dr hab. inż. Andrzej Zalewski oraz Marek Zamana (Koordynatorzy Krajowi EuroVelo na Polskę Środkową i Południową) uczestniczyli w Kongresie Koordynatorów EuroVelo z Europy, który odbył się w Szwajcarii w mieście Bazylea. Podczas spotkania omówiono realizację EuroVelo w Europie, certyfikację EuroVelo, powołano zespół ds. monitoringu realizacji EuroVelo w Europie.

więcej

Ministerstwo popiera EuroVelo

Ministerstwo popiera EuroVelo

19 marca 2014 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki oficjalnie poparło realizacje projektu "Europejska Sieć Tras Rowerowych EuroVelo" w Polsce oraz działania Koordynatorów Krajowych EuroVelo

więcej

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama