M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji krajowych i międzynarodowych

Nowoczesny konsulting, doradztwo, analizy, łączenie podmiotów, realizacja projektów

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29
 

M&G Consulting Marketing

M&G Consulting Marketing działa w Polsce od 2005 r.  Zajmujemy się nowoczesnym konsultingiem, doradztwem, wdrażaniem, promocją, realizacją projektów z zakresu rozwoju: regionów, turystyki, infrastruktury i transportu. Uczestniczymy w realizacji  projektów badawczych i innowacyjnych. Nasza działalność oparta jest na międzynarodowych standardach. Działamy na terenie całego kraju. 

Specjalizujemy się w doradztwie, łączeniu podmiotów, w celu  realizacji projektów dla administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw, organizacji: regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Stawiamy przede wszystkim na: jakość, najwyższe standardy, profesjonalizm, innowacyjne pomysły, merytoryczną współpracę, indywidualne podejście do partnera/klienta.

Mamy doświadczenie w realizacji projektów regionalnych, krajowych oraz europejskich z zakresu rozwoju: społeczno-gospodarczego, regionów, turystyki,  infrastruktury i transportu ekologicznego.

Firma od 2005 r. uczestniczy  w realizacji największych projektów liniowych z zakresu planowania i rozwoju infrastruktury i transportu rowerowego (zaprojektowanych  około 4000 km  tras i dróg rowerowych) w Polsce.

Nasze projekty są realizowane przez wysoko wykwalifikowanych menedżerów, naukowców, inżynierów, ekonomistów, prawników, analityków, specjalistów od marketingu i zarządzania, politologów (ekspertów od polityki regionalnej i uwarunkowań instytucjonalnych).  

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami w celu realizacji projektów dla administracji publicznej  oraz inwestorów w celu budowy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz klastrów.

 

Zakres prowadzonej działalności:

 • opracowywanie dokumentów strategicznych i planistycznych;
 • analizy i studia wykonalności projektów, 
 • programy rozwoju: regionalnego,  infrastruktury, transportu, turystyki, tras, dróg, ścieżek rowerowych / pieszych, szlaków turystycznych;
 • programy funkcjonalno-użytkowe;
 • zarządzanie projektami;
 • doradztwo strategiczne w zakresie realizacji projektów;
 • projekty badawcze;
 • projekty z zakresu zrównoważonego transportu;
 • planowanie, projektowanie, koncepcje tras, dróg, szlaków, ścieżek rowerowych/turystycznych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • projekty z zakresu planowania rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego (połączenie i rozwój spójnej sieci: tramwajowej, autobusowej, infrastruktury rowerowej, metra, kolei, P&R, B&R).
 • ekspertyzy, analizy, audyty dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji krajowych i międzynarodowych;
 • promocja i realizacja projektów z zakresu kwalifikowanej turystyki, rozwoju regionalnego na obszarze całej Polski;
 • wdrażanie i kreowanie produktów turystycznych, rozwiązań z zakresu rozwoju transportu ekologicznego (rowery, pojazdy elektryczne, hybrydowe itp.),
 • doradztwo, consulting, marketing dla zainteresowanych podmiotów;
 • strategia biznesowa dla zainteresowanych podmiotów;
 • realizacja projektów regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych;
 • projekty z zakresu rozwoju infrastruktury;
 • projekty z zakresu  bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • planowanie i analizy przestrzenne;
 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych GIS;
 • analizy finansowo-ekonomiczne;
 • analizy możliwości realizacji projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych na potrzeby administracji samorządowej, rządowej oraz innych zainteresowanych podmiotów; 
 • koncepcje/projekty kładek rowerowych/pieszo-rowerowych;
 • organizacja konferencji, targów, seminariów, eventów, szkoleń. Od 2005 r. nasi przedstawiciele współorganizowali i uczestniczyli w konferencjach/spotkaniach m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, urzędach marszałkowskich/powiatowych/miast i gmin; Międzynarodowych Targach "Infrastruktura"; Międzynarodowych Kongresach EuroVelo/VeloCity; Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego itd.
 • przeprowadzanie konsultacji społecznych, badania ilościowe;
 • realizacja w partnerstwie portali/geoportali turystycznych;
 • marketing, public relations, public affairs
 • współpraca z instytucjami, przedsiębiorstwami, wyższymi uczelniami, naukowcami w celu realizacji innowacyjnych projektów;
 • pozyskiwanie inwestorów, partnerów do realizacji projektów badawczych i innowacyjnych.
 • łączenie podmiotów w celu realizacji projektów.

promocja projektu krajowego

promocja projektu krajowego

Maria Dąbrowska-Loranc i Marek Zamana z konsorcjum M&G Consulting Marketing/Instytut Transportu Samochodowego zaprezentowali realizowany projekt - na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. Projekt składa się z dwóch etapów. Najpierw ma zostać przeprowadzone badanie skuteczności stosowania w Polsce wybranych urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych z zakresu organizacji i infrastruktury ruchu rowerowego.

więcej

Konferencja z przedstawicielami administracji rządowej

Konferencja z przedstawicielami administracji rządowej

10 maja 2016 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyła się konferencja w sprawie uwarunkowań i możliwości realizacji projektów linniowych z zakresu rozwoju transportu ekologicznego w tym narodowej sieci „EuroVelo” w Polsce. Podczas przedmiotowej konferencji, koordynatorzy krajowi EuroVelo – Andrzej Zalewski i Marek Zamana (M&G) przedstawili strategiczne cele realizacji narodowej sieci EuroVelo do 2020 r. oraz korzyści wynikające z rozwoju turystyki, transportu ekologicznego w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego, a także możliwości budowy portalu internetowego.

więcej

Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego

Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego

 22 października 2014 r. przedstawiciele M&G Consulting Marketing uczestniczyli w XII Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem (INFRASTRUKTURA 2014). W Międzynarodowych Targach brali udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawiciele najlepszych firm konsultingowych, projektowych, budowlanych.

Ponadto Andrzej Zalewski (Profesor Politechniki Warszawskiej) oraz Marek Zamana z M&G Consulting Marketing (Koordynatorzy Krajowi EuroVelo) wystąpili w towarzyszącej Międzynarodowym Targom – Konferencji pn. „Drogi Szlaki Rowerowe – Nowe Możliwości”, zorganizowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Konferencja została otwarta przez Olgierda Dziekońskiego sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

więcej

Międzynarodowa Konferencja Koordynatorów EuroVelo

Międzynarodowa Konferencja Koordynatorów EuroVelo

18 września 2014 roku dr hab. inż. Andrzej Zalewski oraz Marek Zamana (Koordynatorzy Krajowi EuroVelo na Polskę Środkową i Południową) uczestniczyli w Kongresie Koordynatorów EuroVelo z Europy, który odbył się w Szwajcarii w mieście Bazylea. Podczas spotkania omówiono realizację EuroVelo w Europie, certyfikację EuroVelo, powołano zespół ds. monitoringu realizacji EuroVelo w Europie.

więcej

Ministerstwo popiera EuroVelo

Ministerstwo popiera EuroVelo

19 marca 2014 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki oficjalnie poparło realizacje projektu "Europejska Sieć Tras Rowerowych EuroVelo" w Polsce oraz działania Koordynatorów Krajowych EuroVelo

więcej

The meticulous work of our Polish partners

The meticulous work of our Polish partners

On Monday 31st April, our Southern Polish National Coordinators, Marek Zamana and Andrzej Zalewski paid us a visit to the ECF’s office in Brussels to present the progress of the work in their region. Their meticulous efforts seem to be very fruitful.

więcej

Konferencja w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Konferencja w Ministerstwie Sportu i Turystyki

w dniu 07 kwietnia 2014 r. odbyła się w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie ogólnopolska konferencja w sprawie realizacji międzynarodowego projektu EuroVelo w Polsce. Przedmiotowa konferencja została przygotowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Koordynatorów Krajowych EuroVelo w Polsce, przy konsultacji z Europejską Federacji Cyklistów (ECF) z siedzibą w Brukseli, która jest odpowiedzialna za realizację EuroVelo w Europie. ECF reprezentował Ed Lancaster odpowiedzialny w ECF za politykę regionalną i turystykę rowerową w Europie. W przygotowaniach konferencji brali czynny udział przedstawiciele M&G Consulting Marketing.
W ogólnopolskiej konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich 16 województw, wyższych uczelni oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Przedstawiciele województw wyrazi chęć realizacji międzynarodowego projektu w Polsce.

 

więcej

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama