M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji krajowych i międzynarodowych

Nowoczesny konsulting, doradztwo, analizy, łączenie podmiotów, realizacja projektów

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29
 

Działalność M&G

 

M&G Consulting Marketing
• 2017 r. działamy w Polsce od 12 lat. Od 2005 r. zrealizowaliśmy projekty dla ponad 400 jednostek administracji publicznej oraz organizacji międzynarodowej (ECF). Posiadamy wiele referencji, poświadczeń (z jednostek administracji publicznej), które są potwierdzeniem naszej skuteczności, wiarygodności oraz profesjonalizmu. Nasz zespół tworzą wybitni naukowcy, skuteczni menedżerowie z doświadczeniem w realizacji projektów regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych. Jesteśmy wiodącą firmą konsultingową, która specjalizuje się w realizacji projektów z zakresu rozwoju infrastruktury, transportu, rozwoju regionalnego i turystycznego. Od 2005 r. realizujemy projekty regionalne, międzynarodowe z zakresy rozwoju i promocji infrastruktury turystycznej, rozwoju transportu niskoemisyjnego. Od 2015 r. realizujemy również portale/geoportale turystyczne. Firma uczestniczyła w realizacji największych projektów w Polsce z zakresu rozwoju transportu i infrastruktury rowerowej tj. projekt "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej (254 JST, województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), "Europejska Sieć Tras Rowerowych EuroVelo w Polsce (z uwzględnieniem 288 JST), "Trasy rowerowe dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023, tj. m.st. Warszawa (18 dzielnic)+ 39 gmin WOF"".
• 2013/2014 r. realizujemy: studia wykonalności projektów, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumenty strategiczne, projekty badawcze, programy rozwoju infrastruktury drogowej/rowerowej dla JST; analizy: wykonalności, uwarunkowania i możliwości realizacji szlaków turystycznych, długodystansowych tras turystycznych o znaczeniu międzynarodowym. Doradzamy przedsiębiorstwom, instytucjom, organizacjom przy wdrażaniu, promocji i realizacji innowacyjnych projektów. Przeprowadzamy analizy i ekspertyzy dla administracji publicznej oraz organizacji międzynarodowych.
• 2012 r. tworzymy Narodowe Centrum EuroVelo w Polsce (Koordynatorów Krajowych EuroVelo na województwa: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie) w celu promocji i realizacji "Europejskiej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo" w Polsce. Współpracujemy z najlepszymi naukowcami oraz ośrodkami naukowymi w Polsce. Przeprowadzamy wiele analiz, ekspertyz oraz audytów dla administracji publicznej, JST oraz organizacji międzynarodowej. Organizujemy wiele konferencji oraz spotkań w celu promocji i sprawdzenia możliwości realizacji projektu międzynarodowego w Polsce. Pracujemy nad innowacyjnymi metodami realizacji i promocji międzynarodowego projektu w Polsce.
• 15 listopada 2011 – M&G Consulting Marketing podpisała z Europejska Federacją Cyklistów z siedzibą w Brukseli umowę w sprawie powołania Koordynatorów Krajowych EuroVelo na Polskę Środkową i Południową, którymi zostali Andrzej Zalewski i Marek Zamana. Realizacja projektu obejmuje 12 województw: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie). Zadaniem Koordynatorów Krajowych EuroVelo jest: promocja EuroVelo, zintegrowanie jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzenie niezbędnych analiz/ekspertyz w celu wykonania i promocji projektu zgodnie z wytycznymi i standardami EuroVelo z uwzględnieniem prawa wspólnotowego i polskiego. Od grudnia 2011 roku rozpoczęliśmy w Polsce działania dotyczące analiz dokumentów strategicznych i planistycznych w poszczególnych województwach w oparciu o kierunki rozwoju potencjału turystycznego, rozwoju infrastruktury w celu określenia głównych korytarzy przebiegu planowanych „Tras Rowerowych EuroVelo”. EuroVelo to największy europejski, sieciowy projekt z zakresu turystyki kwalifikowanej.
• W roku 2010 r. współrealizowaliśmy w partnerstwie z konsorcjantami Studium Wykonalności projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013 obejmujący pięć województw (warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego - o długości 2000 km) na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w ramach środków pomocowych UE. Jest to największy projekt z zakresu turystyki kwalifikowanej realizowany w Polsce,
• Od 2009 r. Sprawdzaliśmy uwarunkowania i możliwości realizacji odnawialnych źródeł energii, biogazowni na terenie poszczególnych gmin w Polsce. Ponadto przygotowywaliśmy wnioski dla przedsiębiorstw prywatnych o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (FRR i EFSiFS) z programów krajowych i regionalnych.
• W 2009 r. wykonaliśmy Koncepcję Układu Infrastruktury Rowerowej dla poszczególnych Dzielnic m.st. Warszawy oraz wiele innych programów i koncepcji rozwoju infrastruktury, transportu, turystyki, dróg oraz tras rowerowych, pieszych na terenie Polski
• W 2008 r. opracowaliśmy koncepcje tras rowerowych dla m.st. Warszawy, która wpisuje się bulwary nad Wisłą, w EuroVelo oraz Nadwiślański Szlak Rowerowy. Ponadto opracowaliśmy wiele innych programów, koncepcji, projektów rozwoju regionalnego, infrastruktury, transportu, turystyki, tras, dróg, ścieżek rowerowych, pieszych na terenie Polski.
• W 2007 r. zrealizowaliśmy "Model Realizacji Projektów - Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej" , obejmujący obszar pięciu województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie (254 jednostki samorządu terytorialnego) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
• Od 2006 r. wykonaliśmy ponad 100 koncepcji projektowych dróg, tras i ścieżek rowerowych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Jesteśmy liderem w tym obszarze działalności na terenie Polski.
• W 2005 r. w ramach porozumienia regionalnego z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim, przygotowaliśmy założenia oraz wykonaliśmy koncepcję dla projektu „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”, systemu infrastruktury rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w województwie mazowieckim. Projekt swym zasięgiem obejmuje obszar całego województwa mazowieckiego. Został wpisany do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, Strategii Rozwoju Turystyki dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2010 oraz do poszczególnych strategii powiatów/miast/gmin. Warto podkreślić, że projekt uzyskał poparcie m.in. przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.

 

Realizacja największych projektów:
• Projekt w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej pn. Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023. [W projekcie została zarekomendowana (na podstawie analizy wielokryterialnej, analizy ekonomicznej, prawnej, uzgodnień i dokumentów planistycznych i strategicznych, map inwentaryzacyjnych, inwestycyjnych i interaktywnej) spójna zintegrowana sieć połączeń tras rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych z metrem, lotniskami, dworcami, stacjami, P&R, P&B, obiektami użyteczności publicznej, centrami usługowo-handlowymi itp.]. Projekt został zrealizowany dla: m.st. Warszawa, gmina Błonie, gmina Brwinów, gmina Czosnów, gmina Góra Kalwaria, gmina Grodzisk Mazowiecki, gmina Halinów, gmina Izabelin, gmina Jabłonna, gmina Jaktorów, miasto Józefów, gmina Karczew, gmina Kobyłka, gmina Konstancin-Jeziorna, gmina-miejska Legionowo, gmina Leszno, gmina Lesznowola, gmina Łomianki, gmina miejska Marki, gmina Michałowice, gmina miejska Milanówek, gmina Nadarzyn, gmina Nieporęt, gmina Nowy Dwór Mazowiecki, miasto Otwock, gmina Ożarów Mazowiecki, gmina Piaseczno, gmina miejska Piastów, gmina Podkowa Leśna, gmina miejska Pruszków, gmina Radzymin, gmina Raszyn, gmina Stare Babice, miasto Sulejówek, gmina Wiązowna, gmina Wieliszew, gmina Wołomin, miasto Ząbki, gmina Zielonka, gmina miejska Żyrardów. Projekt współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Jest to największy projekt z zakresu rozwoju zintegrowanej, spójnej infrastruktury i transportu rowerowego z uwzględnieniem innych form mobilności, realizowany w obszarach metropolitalnych w Polsce i jeden z największych w Europie. Realizacja budowy infrastruktury rowerowej finansowana jest w ramach Programu Operacyjnego dla Mazowsza na lata 2014-2020. Kierownik projektu Marek Zamana


• Koncepcja planowanych przebiegów ,,Europejskiej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo" w Polsce (12 województw) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Autorzy i koordynatorzy projektu w Polsce: prof. Andrzej Zalewski i Marek Zamana


• „Model Realizacji Projektów Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” przy współpracy z Fundacją VeloPoland (obejmujący obszar 5 województw): warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego (254 Miasta i Gminy), w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Oś priorytetowa: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2006/2007. Autor i kierownik projektu: Marek Zamana

- Projekt rozwoju turystki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. "Uszczegółowienie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego Mazurskiej Pętli". Projekt zrealizowany dla: Gminy Mikołajki, Gminy Węgorzewo, Gminy Pozezdrze, Gminy Giżycko, Gminy Miłki, Gminy Orzysz, Gminy Pisz, Gminy Ruciane-Nida, Gminy Mrągowo, Miasta Mrągowo, Gminy Ryn. Kierownik projektu: Marek Zamana

• Projekty, koncepcje rozwoju infrastruktury i transportu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarach metropolitalnych.
• Konsorcjant przy realizacji portalu internetowego Greenvelo.
• Modele i projekty w ramach realizacji Programów Operacyjnych UE na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 (m.in. rozwój transportu niskoemisyjnego).
• Modele i projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.


• Studium Wykonalności projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, wykonanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. (partner międzynarodowego konsorcjum). Obecnie jest to największy projekt turystyczny realizowany w Polsce. Na potrzeby projektu przygotowano mapy inwentaryzacyjne, inwestycyjne, interaktywną; przeprowadzono m.in. analizę wielokryterialną, analizę dokumentów strategicznych/planistycznych o znaczeniu międzynarodowym, europejskim, krajowym, regionalnym; analizę finansową - ekonomiczną, analizę prawną, analizę atrakcji turystycznych. W projekcie uwzględniono aspekty związane z zarządzaniem oraz promocją produktu turystycznego. Trasy rowerowe spełniają kryteria spójności: połączenie trasy z miejscami obsługi rowerzystów, obiektami gastronomicznymi/noclegowymi, dworcami kolejowymi/autobusowymi, P+R, parkingami rowerowymi, wiatami, atrakcjami turystycznymi, istniejącymi i planowanymi obiektami inżynieryjnymi oraz innymi szlakami o znaczeniu turystycznym oraz komunikacyjnym.


• Dokumenty strategiczne, planistyczne w ramach projektów regionalnych, krajowych oraz europejskich (2005/2015 r.).
• Model programu VeloPoland, dotyczący rozwoju kwalifikowanej turystyki na terenie Polski. W programie znajdują się wytyczne do rozwoju długodystansowych szlaków turystycznych z infrastrukturą towarzyszącą (innowacyjne centra turystyczne z profesjonalną informacją) na terenie Polski. Warszawa 2005.
• Koncepcje projektu sieciowego „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”, model i założenia do rozwoju systemu infrastruktury rowerowej oraz kreowania produktu turystycznego w województwie mazowieckim (w latach 2005-2007).

 

 

 

EuroVelo w Polsce:

 

EuroVelo to międzynarodowy produkt turystyczny, największy europejski projekt z zakresu turystyki kwalifikowanej, długodystansowych tras rowerowych w Europie, uwzględniający najatrakcyjniejsze tereny poszczególnych regionów i subregionów Europy. Celem projektu jest wybudowanie i rozwój wysokiej jakości, bezpiecznych tras rowerowych (łączących Europę w jeden spójny system) z odpowiednim oznakowaniem (pionowym, poziomym), nawierzchnią (najlepiej asfaltową) oraz infrastrukturą  towarzyszącą (miejsca obsługi turystów/rowerzystów, profesjonalne centra rowerowe). W Polsce. Zgodnie z ustaleniami Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF) w Brukseli oraz Koordynatorów EuroVelo „Europejska Sieć Tras Rowerowych EuroVelo” obejmować będzie 16 województw o łącznej planowanej długości około 5270 km. Planowanych jest do zrealizowania 6 odcinków EuroVelo:

  1. EuroVelo 2 Capitals Route: Galway (Irlandia) - Moskwa (Rosja) 5500 km, w Polsce województwa: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie podlaskie, około 1190 km,
  2. EuroVelo 4 Central Europe Route: Roscoff (Francja) – Kijów (Ukraina) 4000 km, w Polsce województwa: opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, około 630 km,
  3. EuroVelo 9 Baltic – Adriatic: Gdańsk (Polska) – Pula (Chorwacja) 1930 km, w Polsce województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, około 880 km,
  4. EuroVelo 10 Baltic Sea Cycle Route: szlak wokół morza Bałtyckiego 7980 km, w Polsce województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie około, 570 km,
  5. EuroVelo 11 East Europe Route: Nordkapp (Norwegia) – Ateny (Grecja) 5980 km, w Polsce województw: podlaskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, około 1100 km,
  6. EuroVelo 13 Iron Curtain Trail: Kirkenes (Norwegia) – Rezovo (Bułgaria) 10400 km, w Polsce województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie, około 900 km.

 

Harmonogram realizacji projektu „Tras Rowerowych EuroVelo” zakłada oficjalne włączenie Polski do europejskiej sieci EuroVelo do 2020 roku. Przewidywany czas pierwszej certyfikacji w latach 2016/2017.

EuroVelo jest rozpoznawalną europejską marką w zakresie kwalifikowanej turystyki rowerowej z zastrzeżonym międzynarodowym znakiem towarowym Europejskiej Federacji Cyklistów (zarejestrowanym w dniu 17.07.1998 rok przez Światową Organizację Własności Intelektualnej), za który w Polsce odpowiadają Koordynatorzy/Przedstawiciele Krajowi EuroVelo. W związku z tym „Trasa Rowerowa EuroVelo” może powstać po wykonaniu inwestycji zgodnie z wytycznymi i standardami EuroVelo, z uwzględnieniem prawa polskiego i wspólnotowego oraz nadaniu certyfikacji przez Koordynatorów Krajowych EuroVelo. Jedynie szlaki zatwierdzone przez Koordynatora/Przedstawiciela EuroVelo w Polsce mają prawo do używania nazwy EuroVelo, gdyż jest to ważny symbol jakości zarówno dla rowerzysty, jak i promotora szlaku. Oficjalnie Koordynatorzy Krajowi na Polskę zostali powołania 11 listopada 2011 r. Działają na podstawie podpisanych umów w dniu 15 listopada 2011 r. (pomiędzy Europejską Federacją Cyklistów z siedzibą w Brukseli a M&G Consulting Marketing z siedzibą w Warszawie) Koordynatorami Krajowymi na Polskę Południową i Środkową (województwa: śląskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, wielkopolskie) zostali: prof. dr hab.inż. Andrzej Zalewski oraz Marek Zamana z M&G Consulting Marketing. Zadaniem Koordynatorów EuroVelo jest: promocja EuroVelo, promocja regionów znajdujących się na przebiegu EuroVelo, zintegrowanie jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji EuroVelo, wykonanie analiz na potrzeby realizacji EuroVelo, sprawdzenie uwarunkowań i możliwości realizacji projektu, określenie głównych odcinków tras rowerowych EuroVelo, współpraca z administracją publiczną w celu wykonania projektu zgodnie z wytycznymi EuroVelo, akceptacja szlaku i infrastruktury towarzyszącej w celu nadania certyfikacji EuroVelo, przeprowadzenie audytu EuroVelo. Od 2014 r. działa Krajowe Centrum EuroVelo w Warszawie (Koordynatorów Krajowych EuroVelo na Polskę Środkową i Południową) z siedzibą w Warszawie. 

M&G Consulting Marketing została zaproszona do koordynacji projektu EuroVelo dzięki długoletniej współpracy z ECF oraz sukcesom w dziedzinie konsultingu oraz realizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektów.

EuroVelo jest realizowane w oparciu o najwyższe międzynarodowe standardy funkcjonalno – techniczne; obejmuje działania ekologiczne; przyczynia się do rozwoju zrównoważonego transportu oraz sprzyja działaniom upowszechniającym kulturę fizyczną, sport, rekreację i turystykę. Założenia do projektu zostały przygotowane przez najwybitniejszych europejskich ekspertów z dziedziny turystyki, transportu i infrastruktury.

W ramach projektu przewiduję się: budowę, modernizację i adaptację obiektów przeznaczonych na wypożyczalnie/serwisy rowerowe, innowacyjne centra rowerowe, miejsca obsługi turystów/rowerzystów oraz stworzenie międzynarodowego i krajowego portalu/geoportalu EuroVelo (promującego poszczególne regiony znajdujące się na przebiegu EuroVelo) oraz regionalnych portali internetowych. 

EuroVelo wpisuje się w ogólnoeuropejski nurt mobilności aktywnej, tworząc odpowiednie warunki do rozwoju kwalifikowanej turystyki oraz zrównoważonego transportu.


Zrealizowanie projektu „EuroVelo” przyczyni się do promocji Polski w Europie oraz na całym świecie. EuroVelo może stać się ważnym elementem integracji jednostek samorządu terytorialnego oraz przyczynić się do inicjatyw w ramach lokalnych programów współpracy ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami. Jednym z najważniejszych celów EuroVelo jest rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w zakresie usług turystycznych, noclegowo – gastronomicznych, co rozszerzy rynek pracy, podniesie standard życia mieszkańców, a przede wszystkim spowoduje napływ turystów.

Międzynarodowy status EuroVelo pomaga w zdobyciu funduszy krajowych i europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji oraz przedsiębiorstw. EuroVelo zostało m.in. wpisane do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), gdzie przyjęto następujący zapis: „Wdrażając przedsięwzięcia będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, należytą uwagę należy poświęcić szczególnym uwarunkowaniom każdego odpowiedniego przedsięwzięcia. O ile to możliwe, należy korzystać z synergii z innymi strategiami politycznymi, na przykład z aspektami turystycznymi, przez włączenie obiektów inżynierii lądowej, takich jak mosty lub tunele do infrastruktury rowerowej długodystansowych szlaków rowerowych, takich jak trasy EuroVelo”

 

 Oficjalni przedstawiciele, osoby kontaktowe ds EuroVelo w Polsce na województwa: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie:

dr hab. inż. Andrzej Zalewski (profesor Politechniki Warszawskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ceniony naukowiec w Polsce oraz Europie (autor ponad 200 międzynarodowych i krajowych publikacji naukowych). Project Manager wielu projektów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, rozwoju transportu oraz infrastruktury rowerowej. Doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych oraz krajowych. Koordynator Krajowy EuroVelo od 2011 r. Od 2016 r. przedstawiciel EuroVelo w Polsce, osoba kontaktowa ds EuroVelo w Polsce.

e-mail:  eurovelopolska@gmail.com

Marek Zamana, manager z wieloletnim doświadczeniem w pracy w sektorze prywatnym oraz państwowym (ponad 30 lat doświadczenia). Autor oraz Project Manager wielu projektów (realizowanych dla ponad 300 JST) z zakresu rozwoju: regionalnego, transportu, budownictwa, turystyki oraz infrastruktury rowerowej o znaczeniu międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym.  Od 2005 r. przygotowywał modele realizacji projektów z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego, turystyki i transportu ekologicznego w ramach krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych.  Współorganizator konferencji krajowych oraz międzynarodowych m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Urzędach jednostek samorządu terytorialnego). Koordynator Krajowy EuroVelo od 2011 r. Od 2016 r. przedstawiciel EuroVelo w Polsce, osoba kontaktowa ds EuroVelo w Polsce. 

 e-mail: mz.eurovelopolska@gmail.com

 

 Dyrektor biura M&G:

Jakub Zamana, ekspert ds. strategii, marketingu, polityki regionalnej, uwarunkowań instytucjonalnych, administracji publicznej (doktorant Uniwersytetu Warszawskiego). W latach 2005-2006 praktyka w Kancelarii Prezydenta RP.  Od 2007 r.  pracuje przy wykonywaniu analiz i studiów wykonalności, dokumentów strategicznych, koncepcji, projektów z zakresu rozwoju: społeczno-gospodarczego, regionalnego, turystyki oraz transportu niskoemisyjnego, realizowanych w ramach krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Przedstawiciel przedsiębiorstw podczas spotkań konsultacyjnych w ramach realizacji projektów w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Izbie Gospodarczej, urzędach administracji samorządowej.

 e-mail: j.zamana.eurovelo@gmail.com 

 

 

Projekt tras rowerowych EuroVelo w Europie

 

 

 

Projekt narodowej sieci EuroVelo w Polsce 

 

 

 

 

 Planowana sieć EuroVelo (na brązowo zaznaczono odciniki Green Velo, które wpinają się w EuroVelo), stan na 2016 r. 

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama