M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji krajowych i międzynarodowych

Nowoczesny konsulting, doradztwo, analizy, łączenie podmiotów, realizacja projektów

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29
 

News

 

 

 

promocja projektu krajowego

promocja projektu krajowego

Maria Dąbrowska-Loranc i Marek Zamana z konsorcjum M&G Consulting Marketing/Instytut Transportu Samochodowego zaprezentowali realizowany projekt - na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. Projekt składa się z dwóch etapów. Najpierw ma zostać przeprowadzone badanie skuteczności stosowania w Polsce wybranych urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych z zakresu organizacji i infrastruktury ruchu rowerowego.


Konferencja z przedstawicielami administracji rządowej

Konferencja z przedstawicielami administracji rządowej

10 maja 2016 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyła się konferencja w sprawie uwarunkowań i możliwości realizacji projektów linniowych z zakresu rozwoju transportu ekologicznego w tym narodowej sieci „EuroVelo” w Polsce. Podczas przedmiotowej konferencji, koordynatorzy krajowi EuroVelo – Andrzej Zalewski i Marek Zamana (M&G) przedstawili strategiczne cele realizacji narodowej sieci EuroVelo do 2020 r. oraz korzyści wynikające z rozwoju turystyki, transportu ekologicznego w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego, a także możliwości budowy portalu internetowego.


Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego

Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego

 22 października 2014 r. przedstawiciele M&G Consulting Marketing uczestniczyli w XII Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem (INFRASTRUKTURA 2014). W Międzynarodowych Targach brali udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawiciele najlepszych firm konsultingowych, projektowych, budowlanych.

Ponadto Andrzej Zalewski (Profesor Politechniki Warszawskiej) oraz Marek Zamana z M&G Consulting Marketing (Koordynatorzy Krajowi EuroVelo) wystąpili w towarzyszącej Międzynarodowym Targom – Konferencji pn. „Drogi Szlaki Rowerowe – Nowe Możliwości”, zorganizowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Konferencja została otwarta przez Olgierda Dziekońskiego sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.


Międzynarodowa Konferencja Koordynatorów EuroVelo

Międzynarodowa Konferencja Koordynatorów EuroVelo

18 września 2014 roku dr hab. inż. Andrzej Zalewski oraz Marek Zamana (Koordynatorzy Krajowi EuroVelo na Polskę Środkową i Południową) uczestniczyli w Kongresie Koordynatorów EuroVelo z Europy, który odbył się w Szwajcarii w mieście Bazylea. Podczas spotkania omówiono realizację EuroVelo w Europie, certyfikację EuroVelo, powołano zespół ds. monitoringu realizacji EuroVelo w Europie.


Ministerstwo popiera EuroVelo

Ministerstwo popiera EuroVelo

19 marca 2014 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki oficjalnie poparło realizacje projektu "Europejska Sieć Tras Rowerowych EuroVelo" w Polsce oraz działania Koordynatorów Krajowych EuroVelo


The meticulous work of our Polish partners

The meticulous work of our Polish partners

On Monday 31st April, our Southern Polish National Coordinators, Marek Zamana and Andrzej Zalewski paid us a visit to the ECF’s office in Brussels to present the progress of the work in their region. Their meticulous efforts seem to be very fruitful.


Konferencja w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Konferencja w Ministerstwie Sportu i Turystyki

w dniu 07 kwietnia 2014 r. odbyła się w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie ogólnopolska konferencja w sprawie realizacji międzynarodowego projektu EuroVelo w Polsce. Przedmiotowa konferencja została przygotowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Koordynatorów Krajowych EuroVelo w Polsce, przy konsultacji z Europejską Federacji Cyklistów (ECF) z siedzibą w Brukseli, która jest odpowiedzialna za realizację EuroVelo w Europie. ECF reprezentował Ed Lancaster odpowiedzialny w ECF za politykę regionalną i turystykę rowerową w Europie. W przygotowaniach konferencji brali czynny udział przedstawiciele M&G Consulting Marketing.
W ogólnopolskiej konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich 16 województw, wyższych uczelni oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Przedstawiciele województw wyrazi chęć realizacji międzynarodowego projektu w Polsce.

 

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama