M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji.

Lider programów, koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej.

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29
 

Oferta współpracy

 

 

M&G Cosnulting Marketing
skuteczny partner ds. realizacji projektów strategicznych i planistycznych


Oferta:


Szanowni Państwo,

nasza firma od ponad 15 lat doradza i realizuje projekty strategiczne i planistyczne dla administracji publicznej (rządowej i samorządowej), przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń. Firma w latach 2005-2020 wykonała najwięcej koncepcji/planów rozwoju transportu i infrastruktury rowerowej w Polsce o znaczeniu komunikacyjnym i turystycznym. Nasz zespół tworzą doświadczeni eksperci, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dla administracji publicznej, organizacji, przedsiębiorstw, w tym również korporacji międzynarodowych. Potwierdzeniem naszej skuteczności, rzetelności, wiarygodności są liczne poświadczenia, referencje, protokoły odbioru prac, zaufanie, które otrzymujemy od naszych partnerów/współpracowników i klientów.
W związku z powyższym, mając na uwadze dalszy rozwój infrastruktury, transportu, turystyki i innych inwestycji w Polsce - nasza firma jest otwarta na współpracę, doradztwo, zarządzanie, realizację projektów strategicznych i planistycznych.


Nasza oferta dotyczy realizacji:
* Strategii/Programów/Koncepcji rozwoju infrastruktury i ruchu rowerowego o znaczeniu lokalnym/regionalnym/krajowym/międzynarodowym o charakterze komunikacyjnych, rekreacyjnym i turystycznym,
* Planów/Koncepcji rozwoju zrównoważonej mobilności (wykonanie spójnej sieci tras rowerowych, pieszych, pojazdów elektrycznych, transportu publicznego jako alternatywy dla wysokoemisyjnego transportu),
* Strategii/Programów rozwoju lokalnego, regionalnego, ponadregionalnego z zakresu społecznego-gospodarczego, transportu, infrastruktury, turystyki, kultury,
* Doradztwa strategicznego w realizacji projektów i w procesie inwestycji,
* Analiz i ekspertyz na potrzeby realizacji projektów w ramach Regionalnych i Krajowych Programów Operacyjnych,
* Analiz na potrzeby pozyskania dofinansowania projektu ze środków pomocowych UE,
* Projektów organizacji bezpiecznego ruchu drogowego,

* Studium wykonalności projektów z zakresu rozwoju infrastruktury, transportu, turystyki, kultury,
* wykonania analiz przestrzennych, map inwentaryzacyjnych, inwestycyjnych, interaktywnych,
* analiz na potrzeby projektów informatycznych z zakresu promocji: infrastruktury i transportu rowerowego, turystyki, kultury, miast, gmin, regionów,
* doradztwa w zakresie marketingu, public relations, public affairs,
* konferencji, szkoleń, konsultacji społecznych.


Oferty dotyczące współpracy, realizacji projektów prosimy składać drogą elektroniczną: mg.consulting.marketing@gmail.com, mg.consulting@wp.pl

 

Praca/Współpraca:

Rozwój firmy opieramy na współpracy z doświadczonymi ekspertami, naukowcami, a także z młodymi, kreatywnymi osobami.

W pracy kierujemy się zasadami etyki, współpracy, wzajemnej życzliwości.

Informację na temat aktualnych ofert pracy/współpracy można uzyskać drogą e-mail: mg.consulting@wp.pl

M&G Consulting Marketing, Poland, Warsaw

 

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama