M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji.

Lider programów, koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej.

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29
 

Oferta

 

 

M&G Cosnulting Marketing
skuteczny partner ds. realizacji projektów strategicznych i planistycznych


Oferta:


Szanowni Państwo,

nasza firma od ponad 15 lat doradza i realizuje projekty strategiczne i planistyczne dla administracji publicznej (rządowej i samorządowej), przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń, korporacji międzynardowych (z Belgii i Holandii) Firma w latach 2005-2020 wykonała najwięcej koncepcji, planów rozwoju transportu i infrastruktury rowerowej w Polsce o znaczeniu komunikacyjnym i turystycznym. Nasz zespół tworzą doświadczeni eksperci, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dla administracji publicznej, organizacji, przedsiębiorstw, w tym również korporacji międzynarodowych. Potwierdzeniem naszej skuteczności, rzetelności, wiarygodności są liczne poświadczenia, referencje, protokoły odbioru prac, zaufanie, które otrzymujemy od naszych partnerów, współpracowników i klientów.
W związku z powyższym, mając na uwadze dalszy rozwój infrastruktury, transportu, turystyki i innych inwestycji w Polsce - nasza firma jest otwarta na współpracę, doradztwo, zarządzanie, realizację projektów strategicznych i planistycznych dla administracji publicznej (rządowej i samorządowej), firm oraz organizacji (stowarzyszeń i fundacji).


Nasza oferta dotyczy realizacji:
* wykonania strategii, programów, koncepcji rozwoju infrastruktury i ruchu rowerowego o znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym o funkcji komunikacyjnej, rekreacyjnej i turystycznej,
* planów, koncepcji rozwoju zrównoważonej mobilności (wykonanie spójnej sieci tras rowerowych, pieszych, UTO, pojazdów elektrycznych, transportu publicznego jako alternatywy dla emisyjnego transportu),
* strategii, programów rozwoju JST o znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym z zakresu rozwoju społecznego-gospodarczego, transportu, infrastruktury, turystyki, kultury, nauki itp., 
* doradztwa strategicznego w realizacji projektów i w procesie inwestycji,
* analiz i ekspertyz na potrzeby realizacji projektów w ramach Regionalnych i Krajowych Programów Operacyjnych,
* analiz na potrzeby pozyskania dofinansowania projektu ze środków pomocowych UE,
* projektów organizacji bezpiecznego ruchu drogowego,

* studium wykonalności projektów z zakresu rozwoju infrastruktury, transportu, turystyki, kultury, nauki itp.,
* analiz przestrzennych, przygotowania map inwentaryzacyjnych, inwestycyjnych, interaktywnych,
* analiz na potrzeby projektów informatycznych z zakresu promocji  i rozwoju: infrastruktury i transportu rowerowego, turystyki, kultury, miast, gmin, regionów,
* doradztwa w zakresie marketingu, public relations, public affairs,
* konferencji, szkoleń, konsultacji społecznych realizowanych dla administracji publicznej (rządowej i samorządowej).


Oferty dotyczące współpracy, realizacji projektów prosimy składać drogą elektroniczną: mg.consulting.marketing@gmail.com, mg.consulting@wp.pl

 

Praca/Współpraca:

Rozwój firmy opieramy na współpracy z doświadczonymi ekspertami, naukowcami, a także z młodymi, kreatywnymi osobami.

W pracy kierujemy się zasadami etyki, współpracy, wzajemnej życzliwości.

Informację na temat aktualnych ofert pracy/współpracy można uzyskać drogą e-mail: mg.consulting@wp.pl

M&G Consulting Marketing, Poland, Warsaw

 

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama