M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji krajowych i międzynarodowych

Nowoczesny konsulting, doradztwo, analizy, łączenie podmiotów, realizacja projektów

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29
 

Projekty

  M&G Consulting Marketing

 • 2018 - działamy w Polsce od 13 lat. Od 2005 r. zrealizowaliśmy projekty (w tym autorskie, badawcze) z uwzględnieniem ponad 400 jednostek administracji publicznej w 15 województwach (tj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie) Polski. Jesteśmy wiodącą firmą konsultingowo-projektową w Polsce, która specjalizuje się w realizacji projektów z programów operacyjnych UE, rządowych, samorządowych z zakresu rozwoju: regionów, transportu niskoemisyjnego, infrastruktury, bezpieczeństwa ruchu i  turystyki. Podczas realizacji projektów z zakresu rozwoju transportu ekologicznego, wzorujemy się na najlepszych rozwiązaniach (doświadczeniach zespołu badawczego) z Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, a także wdrażamy własne innowacyjne pomysły. Od 2016 r. koncentrujemy się również  na realizacji projektów techniczno-budowlanych, projektów badawczych, które umożliwią wdrażanie w Polsce najlepszych rozwiązań międzynarodowych z zakresu rozwoju transportu ekologicznego, infrastruktury oraz bezpieczeństwa. Realizacja naszych opracowań, programów koncepcyjnych, studiów umożliwa już pozyskanie dla JST ponad 400 mln PLN z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Realizujemy projekty krajowe z zakresu ruchu drogowego i bezpieczeństwa. 
 • 2015 r. działamy w Polsce od 10 lat. Od 2005 r. zrealizowaliśmy projekty dla ponad 300 jednostek administracji publicznej oraz organizacji międzynarodowej (ECF). Posiadamy wiele referencji, poświadczeń (z jednostek administracji publicznej), które są potwierdzeniem naszej skuteczności, wiarygodności oraz profesjonalizmu. Nasz zespół tworzą wybitni naukowcy, skuteczni menedżerowie z doświadczeniem w realizacji projektów regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych. Jesteśmy wiodącą firmą konsultingową, która specjalizuje się w realizacji projektów z zakresu rozwoju infrastruktury, transportu, rozwoju regionalnego i turystycznego. Od 2005 r. realizujemy projekty regionalne, międzynarodowe z zakresy rozwoju i promocji  infrastruktury turystycznej, rozwoju transportu niskoemisyjnego. Od 2015 r. realizujemy również portale/geoportale turystyczne. Firma uczestniczyła w realizacji największych projektów w Polsce z zakresu rozwoju transportu i infrastruktury rowerowej tj. projekt "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej (254 JST, województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), "Europejska Sieć Tras Rowerowych EuroVelo w Polsce (z uwzględnieniem 288 JST), "Trasy rowerowe dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023, tj. m.st. Warszawa (18 dzielnic)+ 39 gmin WOF"".
 • 2013/2014 r. realizujemy: studia wykonalności projektów, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumenty strategiczne, projekty badawcze, programy rozwoju infrastruktury drogowej/rowerowej dla JST; analizy: wykonalności, uwarunkowania i możliwości realizacji szlaków turystycznych, długodystansowych tras turystycznych o znaczeniu międzynarodowym. Doradzamy przedsiębiorstwom, instytucjom, organizacjom przy wdrażaniu, promocji i  realizacji innowacyjnych projektów. Przeprowadzamy analizy i ekspertyzy dla administracji publicznej oraz organizacji międzynarodowych. 
 • 2012 r. tworzymy innowacyjne Narodowe Centrum EuroVelo w Polsce (Koordynatorów Krajowych EuroVelo na województwa: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie) w celu promocji i realizacji "Europejskiej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo" w Polsce. Współpracujemy z najlepszymi naukowcami oraz ośrodkami naukowymi w Polsce. Przeprowadzamy wiele analiz, ekspertyz oraz audytów dla administracji publicznej, JST oraz organizacji międzynarodowej. Organizujemy wiele konferencji oraz spotkań w celu promocji i sprawdzenia możliwości realizacji projektu międzynarodowego w Polsce. Pracujemy nad innowacyjnymi metodami realizacji i promocji międzynarodowego projektu w Polsce.
 • 15 listopada 2011 – M&G Consulting Marketing podpisała z Europejska Federacją Cyklistów z siedzibą w Brukseli umowę w sprawie powołania Koordynatorów Krajowych EuroVelo na Polskę Środkową i Południową, którymi zostali Andrzej Zalewski i Marek Zamana. Realizacja projektu obejmuje 12 województw: dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie). Zadaniem Koordynatorów Krajowych EuroVelo jest: promocja EuroVelo, zintegrowanie jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzenie niezbędnych analiz/ekspertyz w celu wykonania i promocji projektu zgodnie z wytycznymi i standardami EuroVelo z uwzględnieniem prawa wspólnotowego i polskiego. Od grudnia 2011 roku rozpoczęliśmy w Polsce działania dotyczące analiz dokumentów strategicznych i planistycznych w poszczególnych województwach w oparciu o kierunki rozwoju potencjału turystycznego, rozwoju infrastruktury w celu określenia głównych korytarzy przebiegu planowanych „Tras Rowerowych EuroVelo”. EuroVelo to największy europejski, sieciowy projekt z zakresu turystyki kwalifikowanej.
 • W roku 2010 r. współrealizowaliśmy w partnerstwie z konsorcjantami Studium Wykonalności projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013 obejmujący pięć województw (warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego - o długości 2000 km) na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w ramach środków pomocowych UE. Jest to największy projekt z zakresu turystyki kwalifikowanej realizowany w Polsce,
 • Od 2009 r. Sprawdzaliśmy uwarunkowania i możliwości realizacji odnawialnych źródeł energii, biogazowni na terenie poszczególnych gmin w Polsce. Ponadto przygotowywaliśmy wnioski dla przedsiębiorstw prywatnych o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (FRR i EFSiFS) z programów krajowych i regionalnych. 
 • W 2009 r. wykonaliśmy Koncepcję Układu Infrastruktury Rowerowej dla poszczególnych Dzielnic m.st. Warszawy oraz wiele innych programów i koncepcji rozwoju infrastruktury, transportu, turystyki, dróg oraz tras rowerowych, pieszych na terenie Polski
 • W 2008 r. opracowaliśmy koncepcje tras rowerowych dla m.st. Warszawy, która wpisuje się w  EuroVelo oraz Nadwiślański Szlak Rowerowy. Ponadto opracowaliśmy  wiele innych programów, koncepcji, projektów rozwoju regionalnego, infrastruktury, transportu, turystyki, tras, dróg, ścieżek rowerowych, pieszych na terenie Polski. 
 • W 2007 r. zrealizowaliśmy "Model Realizacji Projektów - Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej" , obejmujący obszar pięciu województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie (254 jednostki samorządu terytorialnego) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Od 2006 r. wykonaliśmy ponad 100 koncepcji projektowych dróg, tras i ścieżek rowerowych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Jesteśmy liderem w tym obszarze działalności na terenie Polski.
 • W 2005 r. Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, która promuje rozwój infrastruktury, turystyki oraz  transportu rowerowego. W ramach porozumienia regionalnego z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim, przygotowaliśmy założenia oraz wykonaliśmy autorską koncepcję dla projektu „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”, systemu infrastruktury rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w województwie mazowieckim. Projekt swym zasięgiem obejmuje obszar całego województwa mazowieckiego. Został wpisany do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, Strategii Rozwoju Turystyki dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2010 oraz do poszczególnych strategii powiatów/miast/gmin. Warto podkreślić, że projekt uzyskał poparcie m.in. przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Ponadto przygotowaliśmy model realizacji programu "Velopoland", czyli wytyczne do realizacji szlaków turystycznych z innowacyjną infrastrukturą obsługi turystów na terenie Polski.

Przykłady realizacji największych projektów:

 • Projekt w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej pn. "Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023" (W projekcie zarekomendowano spójną, zintegrowaną (łączącą wszystkie JST WOF) sieć połączeń tras rowerowych/ciągów pieszo - rowerowych z miejscami przesiadkowymi (metro, przystanki autobusowe/tramwajowe, P&R, P&B, dworce, obiekty użyteczności publicznej, centra handlowe, urzędy, biurowce itp.) Projekt zrealizowany dla: m.st. Warszawa, gmina Błonie, gmina Brwinów, gmina Czosnów, gmina Góra Kalwaria, gmina Grodzisk Mazowiecki, gmina Halinów, gmina Izabelin, gmina Jabłonna, gmina Jaktorów, miasto Józefów, gmina Karczew, gmina Kobyłka, gmina Konstancin-Jeziorna, gmina-miejska Legionowo, gmina Leszno, gmina Lesznowola, gmina Łomianki, gmina miejska Marki, gmina Michałowice, gmina miejska Milanówek, gmina Nadarzyn, gmina Nieporęt, gmina Nowy Dwór Mazowiecki, miasto Otwock, gmina Ożarów Mazowiecki, gmina Piaseczno, gmina miejska Piastów, gmina Podkowa Leśna, gmina miejska Pruszków, gmina Radzymin, gmina Raszyn, gmina Stare Babice, miasto Sulejówek, gmina Wiązowna, gmina Wieliszew, gmina Wołomin, miasto Ząbki, gmina Zielonka, gmina miejska Żyrardów. Projekt współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Jest to największy projekt z zakresu rozwoju zintegrowanej, spójnej infrastruktury i transportu rowerowego realizowany w obszarach metropolitalnych w Polsce i jeden z największych w Europie. Realizacja budowy infrastruktury rowerowej finansowana jest w ramach Programu Operacyjnego dla Mazowsza na lata 2014-2020. Kierownik projektu Marek Zamana
 • Koncepcja planowanych przebiegów ,,Europejskiej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo" w Polsce (12 województw) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Autorzy i koordynatorzy projektu w Polsce: prof. Andrzej Zalewski i Marek Zamana 
 • „Model Realizacji Projektów Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” przy współpracy z Fundacją VeloPoland (obejmujący obszar 5 województw): warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego (254 Miasta i Gminy), w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Oś priorytetowa: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  Warszawa 2006/2007. Autor i kierownik projektu: Marek Zamana 
 • Projekt rozwoju turystyki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. "Uszczegółowienie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego Mazurskiej Pętli". Na potrzeby projektu zaplanowano spójny szlak turystyczny z infrastrukturą towarzyszącą.  Projekt zrealizowany dla: Gminy Mikołajki, Gminy Węgorzewo, Gminy Pozezdrze, Gminy Giżycko, Gminy Miłki, Gminy Orzysz, Gminy Pisz, Gminy Ruciane-Nida, Gminy Mrągowo, Miasta Mrągowo, Gminy Ryn. Kierownik projektu: Marek Zamana
 • Projekty, koncepcje rozwoju infrastruktury i transportu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarach metropolitalnych.
 • Konsorcjant przy realizacji portalu internetowego Greenvelo. Projekt zrealizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO RPW 2007-2013.
 • Modele i projekty w ramach realizacji Programów Operacyjnych UE na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 (m.in. rozwój transportu niskoemisyjnego).
 • Modele i projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
 • Studium Wykonalności projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, wykonanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. (partner międzynarodowego konsorcjum). Obecnie jest to największy projekt turystyczny realizowany w Polsce. Na potrzeby projektu przygotowano mapy inwentaryzacyjne, inwestycyjne, interaktywną;  przeprowadzono m.in. analizę wielokryterialną, analizę dokumentów strategicznych/planistycznych o znaczeniu  międzynarodowym, europejskim, krajowym, regionalnym; analizę finansową - ekonomiczną, analizę prawną, analizę atrakcji turystycznych. W projekcie uwzględniono aspekty związane z zarządzaniem oraz promocją produktu turystycznego. Trasy rowerowe spełniają kryteria spójności: połączenie  trasy z miejscami obsługi rowerzystów, obiektami gastronomicznymi/noclegowymi, dworcami kolejowymi/autobusowymi, P+R, parkingami rowerowymi, wiatami, atrakcjami turystycznymi, istniejącymi i planowanymi obiektami inżynieryjnymi oraz innymi szlakami o znaczeniu turystycznym oraz komunikacyjnym. 
 •  Dokumenty strategiczne, planistyczne w ramach projektów regionalnych,  krajowych oraz europejskich (2005/2015 r.).
 • Model programu VeloPoland, dotyczący rozwoju kwalifikowanej turystyki na terenie Polski. W programie znajdują się wytyczne do rozwoju długodystansowych szlaków turystycznych z infrastrukturą towarzyszącą (innowacyjne centra turystyczne z profesjonalną informacją oraz odnawialnych źródeł energii) na terenie Polski. Warszawa 2005.
 • Koncepcje projektu sieciowego „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”, model i  założenia do rozwoju systemu infrastruktury rowerowej oraz kreowania produktu turystycznego  w województwie mazowieckim (w latach 2005-2007).

 

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama