M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Lider rozwoju i planowania infrastruktury rowerowej w Polsce

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29, 502 061 473
 

Cele strategiczne

 • Utrzymanie pozycji lidera, podmiotu wiodącego w realizacji opracowań planów rozwoju tras rowerowych wraz z infrasfrastrukturą towarzyszącą o funkcji komunikacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej o znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym; 
 • realizacja międzynarodowych, europejskich, krajowych oraz regionalnych projektów z zakresu rozwoju turystyki, infrastruktury i transportu;
 • doradztwo i realizacja projektów badawczych;
 • strategiczne zarządzanie projektami;
 • umocnienie pozycji na rynku krajowym w dziedzinie wykonywania koncepcji/programów rozwoju tras rowerowych, pieszo-rowerowych, szlaków rowerowych/turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • promocja, realizacja, wdrażanie europejskich produktów turystycznych w Polsce;
 • współpraca i pozyskiwanie nowych partnerów do realizacji kompleksowych opracowań strategicznych i  planistycznych  dla JST i instytucji rządowych;
 • tworzenie dokumentów strategicznych, planistycznych;
 • realizacja projektów badawczych w partnerstwie z instytucjami naukowymi, wyższymi uczelniami, naukowcami, przedsiębiorstwami, organizacjami;
 • zwiększenie potencjału firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, technologii w dziedzinie planowania, projektowania;
 • budowanie marki w zakresie doradztwa, konsultingu, PR, marketingu;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu: promocji, turystyki, zrównoważonego transportu, planowania przestrzennego, marketingu, zarządzania, PR-u., budowania marki;
 • pozyskanie nowych partnerów do współpracy (inwestorów, naukowców, projektantów, przedsiębiorców itp.);
 • pozyskanie inwestorów do realizacji innowacyjnych projektów, budowy i eksploatacji baz/ centrów rowerowych, obiektów turystycznych, hoteli itp.;
 • pozyskiwanie terenów pod nowe inwestycje;
 • doradztwo i szkolenia dla przedsiębiorstw, osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
 • tworzenie biznesplanów, strategii marketingowej, poszukiwanie kontrahentów, partnerów, inwestorów;
 • doradztwo, promocja, kreowanie wizerunku, PR na rzecz zainteresowanych przedsiębiorstw, osób fizycznych i innych podmiotów;
 • zwiększenie współpracy w formule partnerstwo publiczno – prywatne;
 • zwiększenie współpracy z wyższymi uczelniami, naukowcami itp.;
 • organizowanie i współorganizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych imprez, konferencji i seminariów naukowych;
 • działanie na rzecz rozwoju zrównoważonego transportu  przyjaznego środowisku.

         M&G Consulting Marketing, Poland, Warsaw

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29, kierownik projektu: tel. kom. 502 061 473 
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama