M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Lider rozwoju i planowania infrastruktury rowerowej w Polsce

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29, 502 061 473
 

Aktualności

 

 

 

Projekty w 2021 r. Ponownie lider planowania infrastruktury rowerowej w Polsce

Projekty w 2021 r. Ponownie lider planowania infrastruktury rowerowej w Polsce

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w 2021 r. nasi eksperci, konsultanci, projektanci realizowali projekty/ doradzali, przeprowadzali analizy, badania w ramach realizacji projektów dotyczących inwestycji, rozwoju regionalnego i lokalnego, turystyki, infrastruktury drogowej (ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury rowerowej, pieszo-rowerowej, zrównoważonej mobilności) w obszarze m.in. województw: dolnośląskiego kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

Realizowaliśmy projekty, które uzyskały m.in. dofinansowanie z regionalnych, krajowych, międzynarodowych programów tj.: Regionalnych Programów Operacyjnych, „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza” w województwie świętokrzyskim, Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 w województwie dolnośląskim, Human Smart Cities – Funduszu Spójności UE w województwie warmińsko-mazurskim.

W roku 2021, w ramach wykonania koncepcji programowo-przestrzennych, programów funkcjonalno-użytkowych zaprojektowaliśmy ponad 600 km tras rowerowych (tj.: wydzielonych dróg rowerowych, szlaków rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów itp.) z infrastrukturą towarzyszącą (tj. miejsca obsługi turystów) na terenie JST województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

 


Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich

Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że kwietniu 2022 r., zespół projektowy M&G Consulting Marketing wykonał Koncepcję programowo-przestrzenną, Standardy techniczne i wykonawcze, Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich.


Projekt uzyskał dofinansowanie z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza”.


Opracowanie obejmowało przygotowanie koncepcji, PFU, standardów do wykonania regionalnej trasy rowerowej a) „Pętla wokół Łysogór” w połączeniu z trasami aglomeracji Kielc, krajowymi trasami GreenVelo, Wiślaną Trasą Rowerową, międzynarodową trasą EuroVelo EV11 oraz lokalnymi trasami rowerowymi, turystycznymi obejmujących obszar gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich tj.: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łagów, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Pawłów, Suchedniów, Waśniów, Zagnańsk; b) wykonanie spójnego systemu tras rowerowych (tj. dróg dla rowerów, pasów ruchu dla rowerów, tras na zasadach ogólnych „oznakowanie P-27”, ciągów pieszo-rowerowych) dla Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich: Bieliny, Bodzentyn, Górno Łagów, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Pawłów, Suchedniów, Waśniów, Zagnańsk.


Projekt międzynarodowy w województwie dolnośląskim

Projekt międzynarodowy w województwie dolnośląskim

 

 

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w kwietniu 2022 r., zespół projektowy M&G Consulting Marketing zrealizował projekt międzynarodowy pn.: koncepcja przebiegu trasy ER3b wzdłuż Nysy Łużyckiej w ramach – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych. Program Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerzy projektu: Gmina Bogatynia, Stadt Zittau. Zamawiający: Gmina Bogatynia.


Koncepcja i PFU w województwie świętokrzyskim

Koncepcja i PFU w województwie świętokrzyskim

 

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2021 r. zespół projektowy M&G Consulting Marketing opracował koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy w województwie świętokrzyskim dla zadania „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica”.

Trasa w przyszłości będzie stanowiła odcinek międzynarodowej trasy rowerowej EuroVelo 11.


Koncepcja tras rowerowych Powiat Inowrocławski

Koncepcja tras rowerowych Powiat Inowrocławski

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w grudniu 2021 r., eksperci firmy M&G Consulting Marketing opracowali koncepcję dla zdania pn.: „Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego”. Celem głównym projektu było opracowanie docelowego układu tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Opracowanie stanowi podstawowy dokument prezentujący wieloletnią wizję rozwoju komunikacji rowerowej w Powiecie Inowrocławskim.
W ramach opracowania został napisany podręcznik pn.: „Koncepcja dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego” (Część I). „Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury rowerowej Powiatu Inowrocławskiego” (Część II).
Opracowanie powstało na podstawie sprawdzonej metodologii, wytyczny krajowych i międzynarodowych, literatury przedmiotu, obowiązujących przepisów prawa.
Project Manager: dr Jakub Zamana
Zasięg opracowania: Powiat Inowrocławski, Miasto Inowrocław, Gmina Dąbrowa Biskupia, Gmina Gniewkowo, Gmina Inowrocław, Gmina Janikowo, Gmina Kruszwica, Gmina Pakość, Gmina Rojewo, Gmina Złotniki Kujawskie.

 


 


Polityka rowerowa w Polsce 2021 +

Polityka rowerowa w Polsce 2021 +

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 14 września 2021 r., dr Jakub Zamana (dyrektor M&G Consulting Marketing), wziął udział w roli eksperta w seminarium organizowanym przez rządowe Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego. Spotkanie dotyczyło kształtowania polityki rowerowej, rozwoju ruchu rowerowego i infrastruktury rowerowej w Polsce m.in. w ramach perspektywy na lata 2021-2027
 


Krajowe Wytyczne organizacji ruchu rowerowego w Polsce

Krajowe Wytyczne organizacji ruchu rowerowego w Polsce

 

Krajowe Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego w Polsce (wykonawca: ITS i M&G, zamawiający: Minister Infrastruktury)

W grudniu 2019 r., Instytut Transportu Samochodowego i M&G Consulting Marketing zrealizowały na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury dokument pn. „Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego” w Polsce.

Minister Infrastruktury zarekomendował Wytyczne „do stosowania w zakresie przygotowania inwestycji, budowy, przebudowy, remontu oraz utrzymania dróg publicznych, jako standard” na terenie całej Polski przez zarządców dróg i ulic, planistów i projektantów infrastruktury drogowej.

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29, kierownik projektu: tel. kom. 502 061 473 
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama