M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Lider rozwoju i planowania infrastruktury rowerowej w Polsce

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29, 502 061 473
 

Aktualności

 

 

 

Projekt Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim VeloMałopolska 2.0.

Projekt Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim VeloMałopolska 2.0.

Projekt Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim. Studium korytarzowe układu tras rowerowych – VeloMałopolska 2.0

Największa sieć ponad 1 000 km (zrealizowanych, budowanych, projektowanych, planowanych) zintegrowanych turystycznych tras rowerowych w Polsce

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zespół projektowy M&G Consulting Marketing w 2023 r., zrealizował projekt pn. „VeloMałopolska 2.0 – Studium korytarzowe układu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim.

Celem projektu było opracowanie Studium korytarzowego VeloMałopolska 2.0. – układu tras rowerowych w ramach rozwoju Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim.
W opracowaniu ustalono zakres inwestycji (z uwzględnieniem propozycji JST, zarządców dróg i terenów) oraz zachowanie spójności z istniejąca, projektowaną siecią tras rowerowych województwa małopolskiego.
Studium określa kierunki rozwoju, program techniczno-ekonomiczny, działań organizacyjnych i formalno-prawnych oraz ustalenia parametrów funkcjonalno-użytkowych inwestycji wraz z ustaleniem szacunkowych kosztów realizacji inwestycji.


Projekty w woj. lubelskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim

Projekty w woj. lubelskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim

Projekty w woj. lubelskim, wielkopolskim, warmińsko - mazurskim

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zespół M&G Consulting Marketing w 2023 r. zrealizował projekty sieciowe o znaczeniu regionalnym i krajowym w województwach: lubelskim (miasto Hrubieszów, powiat hrubieszowski), wielkopolskim (powiaty: pilski, złotowski, gminy: Białośliwie, Lipka, Łapka, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Wysoka, Zakrzewo), warmińsko-mazurskim (powiaty: ełcki, gołdapski, olecki, miasto Ełk, miasto i gmina Gołdap, miasto i gmina Olecko, gmina Ełk, gmina Kalinowo, gmina Kowale Oleckie, gmina Prostki, gmina Stare Juchy, gmina Świętajno, gmina Wieliczki).


Lider planowania tras rowerowych w Polsce 2022

Lider planowania tras rowerowych w Polsce 2022

 Lider planowania infrastruktury rowerowej w Polsce w 2022 r.


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w 2022 r. jesteśmy ponownie liderem w wykonywaniu planów, koncepcji, programów funkcjonalno-użytkowych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W roku 2022, w ramach wykonania koncepcji programowo-przestrzennych, programów funkcjonalno-użytkowych zaplanowaliśmy i zaprojektowaliśmy ponad 500 km tras rowerowych (tj.: wydzielonych dróg rowerowych, szlaków rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów itp.) z infrastrukturą towarzyszącą (tj. miejsca obsługi turystów/rowerzystów, parkingi rowerowe itp.) na terenie JST województw: mazowieckiego, małopolskiego, lubuskiego i świętokrzyskiego.

 


Projekty w 2021 r. Ponownie lider planowania infrastruktury rowerowej w Polsce

Projekty w 2021 r. Ponownie lider planowania infrastruktury rowerowej w Polsce

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w 2021 r. nasi eksperci, konsultanci, projektanci realizowali projekty/doradzali, przeprowadzali analizy, badania w ramach realizacji projektów dotyczących inwestycji, rozwoju regionalnego i lokalnego, turystyki, infrastruktury drogowej (ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury rowerowej, pieszo-rowerowej, zrównoważonej mobilności) w obszarze m.in. województw: dolnośląskiego kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

Realizowaliśmy projekty, które uzyskały m.in. dofinansowanie z regionalnych, krajowych, międzynarodowych programów tj.: Regionalnych Programów Operacyjnych, „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza” w województwie świętokrzyskim, Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 w województwie dolnośląskim, Human Smart Cities – Funduszu Spójności UE w województwie warmińsko-mazurskim.

W roku 2021, w ramach wykonania koncepcji programowo-przestrzennych, programów funkcjonalno-użytkowych zaprojektowaliśmy ponad 600 km tras rowerowych (tj.: wydzielonych dróg rowerowych, szlaków rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów itp.) z infrastrukturą towarzyszącą (tj. miejsca obsługi turystów) na terenie JST województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

 


Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich

Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że kwietniu 2022 r., zespół projektowy M&G Consulting Marketing wykonał Koncepcję programowo-przestrzenną, Standardy techniczne i wykonawcze, Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich.

Projekt na podstawie koncpecji i PFU uzyskał dofinansowanie z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza”.

Opracowanie obejmowało przygotowanie koncepcji, PFU, standardów do wykonania regionalnej trasy rowerowej a) „Pętla wokół Łysogór” w połączeniu z trasami aglomeracji Kielc, krajowymi trasami GreenVelo, Wiślaną Trasą Rowerową, międzynarodową trasą EuroVelo EV11 oraz lokalnymi trasami rowerowymi, turystycznymi obejmujących obszar gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich tj.: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łagów, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Pawłów, Suchedniów, Waśniów, Zagnańsk; b) wykonanie spójnego systemu tras rowerowych (tj. dróg dla rowerów, pasów ruchu dla rowerów, tras na zasadach ogólnych „oznakowanie P-27”, ciągów pieszo-rowerowych) dla Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich: Bieliny, Bodzentyn, Górno Łagów, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Pawłów, Suchedniów, Waśniów, Zagnańsk.


Projekt międzynarodowy w województwie dolnośląskim

Projekt międzynarodowy w województwie dolnośląskim

 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w kwietniu 2022 r., zespół projektowy M&G Consulting Marketing zrealizował projekt międzynarodowy pn.: koncepcja przebiegu trasy ER3b wzdłuż Nysy Łużyckiej w ramach – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych. Program Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerzy projektu: Gmina Bogatynia, Stadt Zittau. Zamawiający: Gmina Bogatynia. Jest to projekt, który wpisuje się w międzynarodową i regionalną sieć tras rowerowych województwa dolnośląskiego. 


Koncepcja i PFU w województwie świętokrzyskim

Koncepcja i PFU w województwie świętokrzyskim

 

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2021 r. zespół projektowy M&G Consulting Marketing opracował koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy w województwie świętokrzyskim dla zadania „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica”.

Trasa w przyszłości będzie stanowiła odcinek międzynarodowej trasy rowerowej EuroVelo 11.

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29, kierownik projektu: tel. kom. 502 061 473 
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama