M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Lider rozwoju i planowania infrastruktury rowerowej w Polsce

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29, 502 061 473
 

Aktualności

 

 

 

Krajowe Wytyczne organizacji ruchu rowerowego w Polsce

Krajowe Wytyczne organizacji ruchu rowerowego w Polsce

 

Krajowe Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego w Polsce (wykonawca: ITS i M&G, zamawiający: Minister Infrastruktury)

W grudniu 2019 r., Instytut Transportu Samochodowego i M&G Consulting Marketing zrealizowały na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury dokument pn. „Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego” w Polsce.

Minister Infrastruktury zarekomendował Wytyczne „do stosowania w zakresie przygotowania inwestycji, budowy, przebudowy, remontu oraz utrzymania dróg publicznych, jako standard” na terenie całej Polski przez zarządców dróg i ulic, planistów i projektantów infrastruktury drogowej.


Trasy rowerowe wokół Kampinoskiego Parku Narodowego

Trasy rowerowe wokół Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego w obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Powiatu Nowodworskiego, Powiatu Sochaczewskiego i Miasta Stołecznego Warszawy

 

16 grudnia 2019 r., firma M&G Consulting Marketing wykonała opracowanie pn.: „Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Powiatu Nowodworskiego, Powiatu Sochaczewskiego w połączeniu z m.st. Warszawa”.
 


Seminarium naukowe Politechnika Lubelska

Seminarium naukowe Politechnika Lubelska

13 czerwca 2019 r., przedstawiciele M&G Consulting Marketing uczestniczyli w seminarium naukowym pt. „Ruch rowerowy – potrzeby, wyzwania, przyszłość”, które zostało zorganizowane przez Katedrę Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.


Trasa rowerowa wokół wielkich jezior mazurskich

Trasa rowerowa wokół wielkich jezior mazurskich

Trasa Rowerowa wokół Wielkich Jezior Mazurskich


Szanowni Państwo, informujemy, że w grudniu 2017 r. firma M&G Consulting Marketing wykonała koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy do budowy 300 – kilometrowej zintegrowanej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oznakowanie, miejsca odpoczynku rowerzystów itp.) wokół Wielkich Jezior Mazurskich.
 


Rozwój tras rowerowych metropolii warszawskiej

Rozwój tras rowerowych metropolii warszawskiej

Uprzejmie informujemy, że firma M&G Consulting Marketing wykonała w grudniu 2016 r. projekt w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej pn. "Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023" (W projekcie zarekomendowano spójną, zintegrowaną (łączącą wszystkie JST WOF) sieć połączeń tras rowerowych/ciągów pieszo – rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą (oznakowanie, parkingi rowerowe itp.) z miejscami przesiadkowymi (metro, przystanki autobusowe/tramwajowe, P&R, P&B, dworce, obiekty użyteczności publicznej, centra handlowe, urzędy, biurowce itp.)


Promocja projektu krajowego

Promocja projektu krajowego

Maria Dąbrowska-Loranc i Marek Zamana z konsorcjum M&G Consulting Marketing/Instytut Transportu Samochodowego zaprezentowali realizowany projekt - na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. Projekt składa się z dwóch etapów. Najpierw ma zostać przeprowadzone badanie skuteczności stosowania w Polsce wybranych urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych z zakresu organizacji i infrastruktury ruchu rowerowego.


krajowe wytyczne bezpiecznego ruchu

krajowe wytyczne bezpiecznego ruchu

 

Krajowe wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu

6 marca 2017 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podpisało umowę z Instytutem Transportu Samochodowego oraz M&G Consulting Marketing na wykonanie wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego.
Projekt ma na celu stworzenie spójnych, jednolitych standardów i wytycznych do projektowania bezpiecznej infrastruktury rowerowej w Polsce. Jest skierowany do administracji rządowej, samorządowej; zarządców dróg każdej kategorii; projektantów dróg i organizacji ruchu; ekspertów od planowania przestrzennego, polityki transportowej, infrastruktury i bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 

 

 

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29, kierownik projektu: tel. kom. 502 061 473 
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama