M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji.

Lider koncepcji projektów infrastruktury rowerowej

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29
 

Projekty

  M&G Consulting Marketing

 • Działamy w Polsce od 2005 r. Zrealizowaliśmy projekty (w tym autorskie, badawcze) z uwzględnieniem ponad 300 jednostek administracji publicznej w 15 województwach (tj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie) Polski. Jesteśmy wiodącą firmą konsultingowo-projektową w Polsce, która specjalizuje się w realizacji projektów z programów operacyjnych UE, rządowych, samorządowych z zakresu rozwoju: infrastruktury rowerowej, regionów, transportu niskoemisyjnego, infrastruktury, bezpieczeństwa ruchu i  turystyki. Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, która zaczęła promować i realizować projekty z zakresu rozwoju infrastruktury rowerowej. Jesteśmy liderem projektów koncepcji infrastruktury rowerowej w Polsce. Podczas realizacji projektów z zakresu rozwoju transportu ekologicznego, wzorujemy się na najlepszych rozwiązaniach europejskich (m.in. Dania, Holandia), a także wdrażamy własne innowacyjne pomysły.  Koncentrujemy się również  na realizacji projektów techniczno-budowlanych, projektów badawczych, które umożliwią wdrażanie w Polsce najlepszych rozwiązań międzynarodowych z zakresu rozwoju transportu ekologicznego, infrastruktury oraz bezpieczeństwa. Realizacja naszych opracowań, programów koncepcyjnych, studiów umożliwa już pozyskanie dla JST ponad 400 mln PLN z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Realizujemy projekty krajowe z zakresu ruchu drogowego i bezpieczeństwa ruchu. 

Przykłady realizacji największych projektów:

 • Projekt w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej pn. "Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023" (W projekcie zarekomendowano spójną, zintegrowaną (łączącą wszystkie JST WOF) sieć połączeń tras rowerowych/ciągów pieszo - rowerowych z miejscami przesiadkowymi (metro, przystanki autobusowe/tramwajowe, P&R, P&B, dworce, obiekty użyteczności publicznej, centra handlowe, urzędy, biurowce itp.) Projekt zrealizowany dla: m.st. Warszawa, gmina Błonie, gmina Brwinów, gmina Czosnów, gmina Góra Kalwaria, gmina Grodzisk Mazowiecki, gmina Halinów, gmina Izabelin, gmina Jabłonna, gmina Jaktorów, miasto Józefów, gmina Karczew, gmina Kobyłka, gmina Konstancin-Jeziorna, gmina-miejska Legionowo, gmina Leszno, gmina Lesznowola, gmina Łomianki, gmina miejska Marki, gmina Michałowice, gmina miejska Milanówek, gmina Nadarzyn, gmina Nieporęt, gmina Nowy Dwór Mazowiecki, miasto Otwock, gmina Ożarów Mazowiecki, gmina Piaseczno, gmina miejska Piastów, gmina Podkowa Leśna, gmina miejska Pruszków, gmina Radzymin, gmina Raszyn, gmina Stare Babice, miasto Sulejówek, gmina Wiązowna, gmina Wieliszew, gmina Wołomin, miasto Ząbki, gmina Zielonka, gmina miejska Żyrardów. Projekt współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Jest to największy projekt z zakresu rozwoju zintegrowanej, spójnej infrastruktury i transportu rowerowego realizowany w obszarach metropolitalnych w Polsce i jeden z największych w Europie. Realizacja budowy infrastruktury rowerowej finansowana jest w ramach Programu Operacyjnego dla Mazowsza na lata 2014-2020. Kierownik projektu Marek Zamana
 • Koncepcja planowanych przebiegów ,,Europejskiej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo" w Polsce wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koordynator projektu w latach 2011-2015: M&G Consulting Marketing
 • „Model Realizacji Projektów Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” przy współpracy z Fundacją VeloPoland (obejmujący obszar 5 województw): warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego (254 Miasta i Gminy), w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Oś priorytetowa: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  Warszawa 2006/2007. Autor i kierownik projektu: Marek Zamana 
 • Projekt rozwoju turystyki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. "Uszczegółowienie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego mazurskiej pętli rowerowej". Na potrzeby projektu zaplanowano spójny szlak turystyczny z infrastrukturą towarzyszącą.  Projekt zrealizowany dla: Gminy Mikołajki, Gminy Węgorzewo, Gminy Pozezdrze, Gminy Giżycko, Miasta Giżycko, Gminy Miłki, Gminy Orzysz, Gminy Pisz, Gminy Ruciane-Nida, Gminy Mrągowo, Miasta Mrągowo, Gminy Ryn. Kierownik projektu: Marek Zamana
 • Projekty, koncepcje rozwoju infrastruktury i transportu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarach metropolitalnych.
 • Konsorcjant przy realizacji portalu internetowego Greenvelo. Projekt zrealizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO RPW 2007-2013.
 • Modele i projekty w ramach realizacji Programów Operacyjnych UE na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 (m.in. rozwój transportu niskoemisyjnego).
 • Modele i projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
 • Studium Wykonalności projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, wykonanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. (partner międzynarodowego konsorcjum). Obecnie jest to największy projekt turystyczny realizowany w Polsce. Na potrzeby projektu przygotowano mapy inwentaryzacyjne, inwestycyjne, interaktywną;  przeprowadzono m.in. analizę wielokryterialną, analizę dokumentów strategicznych/planistycznych o znaczeniu  międzynarodowym, europejskim, krajowym, regionalnym; analizę finansową - ekonomiczną, analizę prawną, analizę atrakcji turystycznych. W projekcie uwzględniono aspekty związane z zarządzaniem oraz promocją produktu turystycznego. Trasy rowerowe spełniają kryteria spójności: połączenie  trasy z miejscami obsługi rowerzystów, obiektami gastronomicznymi/noclegowymi, dworcami kolejowymi/autobusowymi, P+R, parkingami rowerowymi, wiatami, atrakcjami turystycznymi, istniejącymi i planowanymi obiektami inżynieryjnymi oraz innymi szlakami o znaczeniu turystycznym oraz komunikacyjnym. 
 •  Dokumenty strategiczne, planistyczne w ramach projektów regionalnych,  krajowych oraz europejskich (2005/2015 r.).
 • Model programu VeloPoland, dotyczący rozwoju kwalifikowanej turystyki na terenie Polski. W programie znajdują się wytyczne do rozwoju długodystansowych szlaków turystycznych z infrastrukturą towarzyszącą (innowacyjne centra turystyczne z profesjonalną informacją oraz odnawialnych źródeł energii) na terenie Polski. Warszawa 2005.
 • Koncepcje projektu, model i  założenia do rozwoju systemu infrastruktury rowerowej oraz kreowania produktu turystycznego  w województwie mazowieckim (w latach 2005-2007).

 

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama