M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Lider rozwoju i planowania infrastruktury rowerowej w Polsce

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29, 502 061 473
 

Projekty

M&G Consulting Marketing

 • Działamy w Polsce od 2005 r. Zrealizowaliśmy projekty (w tym nowatorskie, badawcze) z uwzględnieniem ponad 600 JST na terenie całej Polski oraz dla administracji rządowej (2007, 2010, 2016, 2020). Jesteśmy wiodącą firmą konsultingowo-projektową w Polsce, która specjalizuje się w realizacji projektów z krajowych i regionalnych programów operacyjnych z zakresu rozwoju: infrastruktury rowerowej, zrównoważonej mobilności, regionów, transportu niskoemisyjnego i bezemisyjnego, infrastruktury, bezpieczeństwa ruchu i  turystyki.
 • Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, która zaczęła promować i realizować projekty z zakresu rozwoju infrastruktury rowerowej. Jesteśmy liderem w wykonywaniu strategii/programów/koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej w Polsce wg wskaźników z lat 2005-2023. Podczas realizacji projektów z zakresu rozwoju transportu ekologicznego, wzorujemy się na najlepszych rozwiązaniach europejskich (m.in. Dania, Holandia), a także wdrażamy własne innowacyjne pomysły.  Koncentrujemy się również  na realizacji projektów techniczno-budowlanych, projektów badawczych, które umożliwią wdrażanie w Polsce najlepszych rozwiązań międzynarodowych z zakresu rozwoju i planowania transportu ekologicznego, infrastruktury oraz bezpieczeństwa. Realizujemy projekty krajowe, regionalne z zakresu rozwoju transportu niskoemisyjnego i bezemisyjnego (tj.: zrównoważona mobilność: infrastruktura rowerowa, transport publiczny, UTO itd). 
 • Na podstawie naszych opracowań (tj.: programów, koncepcji,, studiów itp.) JST w Polsce pozyskały ponad 1 mld PLN m.in. z Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, 2014-2020. 
 • Od 2005 r. jesteśmy sprawdzonym partnerem JST, zarządów dróg, parków (krajobrazowych, narodowych, miejskich), lasów oraz firm, fundacji, stowarzyszeń i związków. 

 

Przykłady zrealizowanych projektów:

 • Krajowe "Wytyczne organizacji bezpiecznego  ruchu rowerowego. Podręcznik i katalog". Standardy rekomendowane przez Ministra Infrastruktury do stosowania przy planowaniu, projektowaniu i budowie infrastruktury rowerowej na terenie Polski. Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2019.
 • Studium korytarzowe układu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim - VeloMałopolska 2.0. W Studium zarekomendowano do realizacji wykonanie spójnych, długodystansowych, wysokiej jakości tras rowerowych w połączeniu z trasami o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W opracowniu ustalono zakres inwestycji w ramach uzgodnień z zarządcami dróg i terenów. Łączna długość istniejących, projektowanych i planowanych tras rowerowych w województwie małopolskim wynosi pond 1000 km. Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Województwo Małopolskie, Kraków 2023. 
 • "Koncepcja programowo-przestrzenna, Standardy techniczne i wykonawcze, Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich". Opracowanie obejmowało przygotowanie koncepcji, PFU, standardów do wykonania regionalnej trasy rowerowej: a) "Pętla wokół Łysogór" w połączeniu z trasami aglomeracji Kielc, krajowymi trasami GreenVelo, Wiślaną Trasą Rowerową, międzynarodową trasą EuroVelo EV11 oraz lokalnymi trasami rowerowymi, turystycznymi obejmujących obszar gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich tj.: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łagów, Masłów, Nowa Słupia, Pawłów, Suchedniów, Waśniów, Zagnańsk; b) wykonanie spójnego systemu tras rowerowych (tj. dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów, tras na zasadach ogólnych) dla gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. 2022. Łączna długość planowanych tras wynosi 227 km. Projekt uzyskał dofinansowanie z "Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".  
 • Projekt o znaczeniu regionalnym pn.: "Koncepcja programowo-przestrzenna budowy zintegrowanej trasy rowerowej "Z bocianem przez EGO" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie: Powiatu Ełckiego, Powiatu Gołdapskiego, Powiatu Oleckiego, Miasta Ełk, Miaasta i Gminy Gołdap, Miasta i Gminy Olecko, Gminy Ełk, Gminy Kalinowo, Gminy Kowale Oleckie, Gminy Prostki, Gminy Stare Juchy, Gminy Świętajno, Gminy Wieliczki wraz ze Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu tras rowerowych i infrastruktury towarzyszącej". Zamawiający: Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana z siedzibą w Ełku. 
 • Projekt międzynarodowy pn.: "Koncepcja przebiegu trasy ER3b wzdłuż Nysy Łużyckiej w ramach projektu: Transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych. Program Interreg Polska-Saksonia 2014-2020". Partnerzy projektu: Gmina Bogatynia, Stadt Zittau. 2022.
 • Koncepcja budowy Trasy Rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą. Plan 300 km tras rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą przebiegających przez powiat warszawski-zachodni, powiat nowodworski, powiat sochaczewski i m.st. Warszawa. 2020. 
 • Projekt w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej pn. "Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023" (W projekcie zarekomendowano spójną, zintegrowaną (łączącą wszystkie JST WOF) sieć około 2 000 km połączeń tras rowerowych/ciągów pieszo - rowerowych z miejscami przesiadkowymi (metro, przystanki autobusowe/tramwajowe, P&R, P&B, dworce, obiekty użyteczności publicznej, centra handlowe, urzędy, biurowce itp.) Projekt zrealizowany dla: m.st. Warszawa, gmina Błonie, gmina Brwinów, gmina Czosnów, gmina Góra Kalwaria, gmina Grodzisk Mazowiecki, gmina Halinów, gmina Izabelin, gmina Jabłonna, gmina Jaktorów, miasto Józefów, gmina Karczew, gmina Kobyłka, gmina Konstancin-Jeziorna, gmina-miejska Legionowo, gmina Leszno, gmina Lesznowola, gmina Łomianki, gmina miejska Marki, gmina Michałowice, gmina miejska Milanówek, gmina Nadarzyn, gmina Nieporęt, gmina Nowy Dwór Mazowiecki, miasto Otwock, gmina Ożarów Mazowiecki, gmina Piaseczno, gmina miejska Piastów, gmina Podkowa Leśna, gmina miejska Pruszków, gmina Radzymin, gmina Raszyn, gmina Stare Babice, miasto Sulejówek, gmina Wiązowna, gmina Wieliszew, gmina Wołomin, miasto Ząbki, gmina Zielonka, gmina miejska Żyrardów. Projekt współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Jest to największy projekt z zakresu rozwoju zintegrowanej, spójnej infrastruktury i transportu rowerowego realizowany w obszarach metropolitalnych w Polsce i jeden z największych w Europie. Realizacja budowy infrastruktury rowerowej finansowana jest w ramach Programu Operacyjnego dla Mazowsza na lata 2014-2020. Kierownik projektu Marek Zamana.
 • Koncepcja planowanych przebiegów ,,Europejskiej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo" w Polsce wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koordynator projektu w latach 2011-2016: M&G Consulting Marketing. 
 • „Model Realizacji Projektów Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” przy współpracy z Fundacją VeloPoland (obejmujący obszar 5 województw): warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego (254 Miasta i Gminy), w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Oś priorytetowa: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  Warszawa 2007. Autor i kierownik projektu: Marek Zamana. 
 • Projekt rozwoju turystyki w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. "Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy mazurskiej pętli rowerowej". Na potrzeby projektu zaplanowano spójną trasę rowerową (ponad 300 km) z infrastrukturą towarzyszącą w połączeniu ze szlakami wodnymi Wielkich Jezior Mazurskich.  Projekt zrealizowany dla: Gminy Mikołajki, Gminy Węgorzewo, Gminy Pozezdrze, Gminy Giżycko, Miasta Giżycko, Gminy Miłki, Gminy Orzysz, Gminy Pisz, Gminy Ruciane-Nida, Gminy Mrągowo, Miasta Mrągowo, Gminy Ryn. Kierownik projektu: Marek Zamana.
 • Projekty koncepcyjne, techniczne, PFU budowy mazurskich tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Projekty, koncepcje rozwoju infrastruktury i transportu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarach metropolitalnych (w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020).
 • Analizy na potrzeby realizacji portalu internetowego Green Velo. Projekt zrealizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO RPW 2007-2013.
 • Modele i projekty w ramach realizacji Programów Operacyjnych UE na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 (m.in. rozwój transportu niskoemisyjnego i zeroemisyjnego,).
 • Modele i projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
 • Koncepcja i Studium Wykonalności projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, wykonanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. (partner międzynarodowego konsorcjum). Obecnie jest to największy projekt turystyczny zrealizowany w Polsce. Na potrzeby projektu przygotowano mapy inwentaryzacyjne, inwestycyjne, interaktywną;  przeprowadzono m.in. analizę wielokryterialną, analizę dokumentów strategicznych/planistycznych o znaczeniu  międzynarodowym, europejskim, krajowym, regionalnym; analizę finansową - ekonomiczną, analizę prawną, analizę atrakcji turystycznych. W projekcie uwzględniono aspekty związane z zarządzaniem oraz promocją produktu turystycznego. Trasy rowerowe spełniają kryteria spójności: połączenie  trasy z miejscami obsługi rowerzystów, obiektami gastronomicznymi/noclegowymi, dworcami kolejowymi/autobusowymi, P+R, parkingami rowerowymi, wiatami, atrakcjami turystycznymi, istniejącymi i planowanymi obiektami inżynieryjnymi oraz innymi szlakami o znaczeniu turystycznym oraz komunikacyjnym. Po wybudowaniu trasa z łącznikami liczy około 2 000 km. Na przebiegu trasy znajdują się: miejsca przyjazne rowerzystom (nocelgi, gastronomia itp.), 230 miejsc odpoczynku rowerzystów.
 • Dokumenty strategiczne, planistyczne w ramach projektów regionalnych, krajowych oraz europejskich wykonane dla ponad 600 JST, 5 instytucji rządowych, 2 podmiotów międzynarodowych (w ramach perspekty UE na lata 2007-2013, 2014-2020).
 • Model programu VeloPoland, dotyczący rozwoju kwalifikowanej turystyki na terenie Polski. W programie znajdują się wytyczne do rozwoju długodystansowych szlaków turystycznych z infrastrukturą towarzyszącą (innowacyjne centra turystyczne z profesjonalną informacją oraz odnawialnych źródeł energii) na terenie Polski. Warszawa 2008.
 • Koncepcja projektu, model i  założenia do rozwoju systemu tras rowerowych "Zielony Szlak Rowerowy" oraz kreowania produktu turystycznego  w województwie mazowieckim (w latach 2005-2008).
 • Program funkcjonalno-użytkowy, projekty techniczne odcinków Pomorskiej Trasy Rowerowej o znaczeniu międzynarodowym.
 • Promocja (na terenie m.st. Warszawy 2008), program funkcjonalno-użytkowy, plan i projekty techniczne odcinków Wiślanej Trasy Rowerowej (m.in. na terenie województw: pomorskiego i mazowieckiego),
 • Koncepcja rozwoju turystycznych i rekreacyjnych tras rowerowych wzdłuż rzeki Wisła w m.st. Warszawa (dzielnice: Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Wilanów, Białołęka, Praga Północ, Praga Południe, Wawer) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (punkty usługowo-handlowe, parkingi dla rowerów itp.).
 • Koncepcja (aktualizacja) przebiegów i promocja rozwoju turystycznych tras rowerowych EuroVelo w obszarze 16 województw w Polsce. Projekt promowany m.in. podczas spotkań i konferencji organizowanych przez instytucje rządowe i samorządowe w latach 2011-2016. 
 • Koncepcje, programy, projekty badawcze rozwoju infrastruktury rowerowej z uwzględnieniem ponad 600 JST, administracji rządowej, oraz podmiotów międzynarodowych (Belgia i Holandia) - od roku 2005 r.
 • Koncepcje ponad 10 000 km tras rowerowych na terenie 16 województw w Polsce.
 • Koncepcje, plany, programy rozwoju długodystansowych tras rowerowych w obszarze województw: małopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego.
 • Plan rozwoju krajowej sieci tras rowerowych na terenie 16 województw (prezentacja planu podczas konferencji w Ministerstwie Sportu i Turystyki 2016 r.).
 • Analizy, projekty badawcze (tj.: organizacja ruchu, bezpieczeństwo ruchu, infrastruktura drogowa, układ infrastruktury rowerowej i pieszej, pomiary i analizy ruchu samochodowego, rowerowego, pieszego) prowadzone w obszarze następujących miast wojewódzkich w Polsce: m.st. Warszawa, Białystok, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Rzeszów, Toruń, Wrocław, Zielona Góra.
 • Krajowy projekt badawczy dotyczący ogranizacji, planowania, projektowania, wykonywania bezpiecznej i spójnej infrastruktury dedykowanej rowerzystom (Ministerstwo Infrastruktury, 2018-2020). Na potrzeby projektu przeprowadzono wiele badań (konsultacje instytucjonalne i społeczne, badania ankietowe, opinie, obserwacje, pomiary i analizy ruchu [rowerowego, pieszego, samochodowego) na terenie następujących województw: mazowieckie, podlaskie, pomorskie, lubuskie, świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, a także w Europie (Dania, Holandia, Francja). 
 • Analizy na potrzeby projektów  wykonywane przez naszych ekspertów m.in. na terenie Austrii, Danii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Litwy, Czech.
 • Analizy i założenia do projektów informatycznych m.in.: portalu GreenVelo "Tras Rowerowych Polski Wschodniej", portalu promocji kultury na bazie turystyki rowerowej w obszarze gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, portalu EuroVelo.

 

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29, kierownik projektu: tel. kom. 502 061 473 
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama