M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Lider rozwoju i planowania infrastruktury rowerowej w Polsce

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29
 

M&G Consulting Marketing

M&G Consulting Marketing (Zamana Company Poland, est. 2005)

Działamy w Polsce od 2005 r.  Zajmujemy się: doradztwem strategicznym (w procesach realizacji projektów) zarządzaniem i realizacją projektów (strategicznych, planistycznych, marketingowych, PR) z zakresu rozwoju i planowania: infrastruktury rowerowej (lider krajowy), JST, transportu, zrównoważonej mobilności, inwestycji, turystyki, organizacji bezpiecznego ruchu. Uczestniczymy w realizacji projektów badawczych i innowacyjnych. Nasza działalność jest oparta na standardach międzynarodowych firm konsultingowych. Nasi eksperci, konsultanci, analitycy działają na terenie 16 województw w Polsce. 

Specjalizujemy się w doradztwie i  realizacji projektów dla administracji (rządowej i samorządowej), przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, fundacji, stowarzyszeń. 

Stawiamy na: jakość, najwyższe standardy, profesjonalizm, innowacyjne pomysły, merytoryczną współpracę, indywidualne podejście do partnera/klienta. W pracy przestrzegamy zasad etyki i dyplomacji (zasady przygotowane przez eksperta ds. dyplomacji).. 

Mamy doświadczenie w realizacji projektów lokalnych, regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych z zakresu rozwoju: społeczno-gospodarczego, regionów, turystyki, infrastruktury, transportu, zrównoważonej mobilności, infrastruktury rowerowej (ponad 600 JST w Polsce, ponad 10 000 km tras rowerowych).

Firma od 2005 r. uczestniczy  w realizacji największych projektów  z  zakresu planowania i rozwoju infrastruktury i transportu rowerowego (koncepcje projektowe na ponad 10 000 km tras) w Polsce. Jesteśmy liderem realizacji projektów koncepcji/programów rozwoju infrastruktury rowerowej w Polsce. 

Nasze projekty są realizowane przez doświadczonych i wykwalifikowanych menedżerów, naukowców, inżynierów, planistów, projektantów, ekonomistów, prawników, dyplomatów, analityków, specjalistów od marketingu i zarządzania, nauk społecznych (ekspertów od polityki regionalnej, krajowej i międzynarodowej, uwarunkowań instytucjonalnych, administracji publicznej, badań społecznych, public relations, public affairs, konsultacji społecznych i instytucjonalnych).  

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami w celu realizacji projektów dla administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz inwestorów w celu budowy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz klastrów. 

  Zakres prowadzonej działalności:

 • opracowywanie dokumentów strategicznych i planistycznych;
 • strategie polityczne z zakresu rozwoju: JST, transportu, zrównoważonej mobilności, infrastruktury rowerowej, turystyki, społeczno-gospodarczego + marketing i PR; 
 • analizy i studia wykonalności projektów; 
 • koncepcje, programy rozwoju tras rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą o funkcji komunikacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej o znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym;
 • programy rozwoju: regionalnego,  infrastruktury, transportu, turystyki, tras, dróg, ścieżek rowerowych / pieszych, szlaków turystycznych;
 • programy funkcjonalno-użytkowe (transport, infrastruktura, zrównoważona mobilność, infrastruktura rowerowa itp.);
 • zarządzanie projektami (dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji z zakresu rozwoju transportu, infrastruktury, zrównoważonej mobliności, infrastruktury rowerowej, turystyki, public relations, public affairs itd.);
 • doradztwo strategiczne w zakresie realizacji projektów (infrastruktura, transport, zrównoważona mobilność, infrastruktura rowerowa, turystyka, współpraca JST);
 • projekty badawcze (nauka, przedsiębiorstwa, organizacje, administracja publiczna);
 • projekty z zakresu zrównoważonej mobilności;
 • projekty z zakresu planowania rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego (połączenie i rozwój spójnej sieci: tramwajowej, autobusowej, infrastruktury rowerowej, metra, kolei, P&R, B&R).
 • ekspertyzy, analizy, audyty dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji krajowych i międzynarodowych (inwestycje, transport, infrastruktura, zrównoważona mobilność, IT, infrastruktura rowerowa);
 • promocja i realizacja projektów z zakresu kwalifikowanej turystyki, rozwoju regionalnego na obszarze całej Polski;
 • wdrażanie i kreowanie produktów turystycznych, rozwiązań z zakresu rozwoju transportu ekologicznego (rowery, pojazdy elektryczne, hybrydowe, UTO itp.);
 • doradztwo, consulting, marketing dla zainteresowanych podmiotów (w zakresie strategii: PR, marketingowych, biznesowych, politycznych, rozwoju JST - doświadczeni eksperci);
 • strategia biznesowa dla zainteresowanych podmiotów;
 • realizacja projektów regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych;
 • projekty z zakresu rozwoju infrastruktury;
 • projekty z zakresu  bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • planowanie i analizy przestrzenne;
 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych GIS;
 • analizy finansowo-ekonomiczne;
 • analizy możliwości realizacji projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych na potrzeby administracji samorządowej, rządowej oraz innych zainteresowanych podmiotów; 
 • koncepcje/projekty kładek rowerowych/pieszo-rowerowych;
 • organizacja konferencji, targów, seminariów, eventów, szkoleń. Od 2005 r. nasi przedstawiciele współorganizowali i uczestniczyli w konferencjach/spotkaniach m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, urzędach marszałkowskich/powiatowych/miast i gmin; Międzynarodowych Targach "Infrastruktura"; Międzynarodowych Kongresach EuroVelo/VeloCity; Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego itd.;
 • przeprowadzanie konsultacji społecznych i instytucjonalnych (administracja publiczna - rządowa i samorządowa),
 • badania społeczne, badania ilościowe i jakościowe;
 • realizacja w partnerstwie portali/geoportali turystycznych;
 • marketing, public relations, public affairs;
 • współpraca z instytucjami, przedsiębiorstwami, wyższymi uczelniami, naukowcami w celu realizacji innowacyjnych projektów;
 • pozyskiwanie inwestorów, partnerów do realizacji projektów badawczych i innowacyjnych; 
 • łączenie podmiotów w celu realizacji projektów (doradztwo w procesie budowy partnerstw: przedsiębiorstwa, nauka, organizacje, administracja).

Koncepcja tras rowerowych powiat inowrocławski

Koncepcja tras rowerowych powiat inowrocławski

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w grudniu 2021 r., eksperci firmy M&G Consulting Marketing opracowali koncepcję dla zdania pn.: „Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego”. Celem głównym projektu było opracowanie docelowego układu tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Opracowanie stanowi podstawowy dokument prezentujący wieloletnią wizję rozwoju komunikacji rowerowej w Powiecie Inowrocławskim.
W ramach opracowania został napisany podręcznik pn.: „Koncepcja dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego” (Część I). „Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury rowerowej Powiatu Inowrocławskiego” (Część II).
Opracowanie powstało na podstawie sprawdzonej metodologii, wytyczny krajowych i międzynarodowych, literatury przedmiotu, obowiązujących przepisów prawa.
Project Manager: dr Jakub Zamana
Zasięg opracowania: Powiat Inowrocławski, Miasto Inowrocław, Gmina Dąbrowa Biskupia, Gmina Gniewkowo, Gmina Inowrocław, Gmina Janikowo, Gmina Kruszwica, Gmina Pakość, Gmina Rojewo, Gmina Złotniki Kujawskie,
 


 

więcej

Polityka rowerowa w Polsce 2021 +

Polityka rowerowa w Polsce 2021 +

 14 września 2021 r., dr Jakub Zamana (dyrektor M&G Consulting Marketing), wziął udział w roli eksperta w seminarium organizowanym przez rządowe Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego. Spotkanie dotyczyło kształtowania polityki rowerowej, rozwoju ruchu rowerowego i infrastruktury rowerowej w Polsce m.in. w ramach perspektywy na lata 2021-2027
 

więcej

Krajowe Wytyczne organizacji ruchu rowerowego w Polsce

Krajowe Wytyczne organizacji ruchu rowerowego w Polsce

 

Krajowe Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego w Polsce (wykonawca: ITS i M&G, zamawiający: Minister Infrastruktury)

W grudniu 2019 r., Instytut Transportu Samochodowego i M&G Consulting Marketing zrealizowały na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury dokument pn. „Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego” w Polsce. Minister Infrastruktury zarekomendował Wytyczne „do stosowania w zakresie przygotowania inwestycji, budowy, przebudowy, remontu oraz utrzymania dróg publicznych, jako standard” na terenie całej Polski przez zarządców dróg i ulic, planistów i projektantów infrastruktury rowerowej.

więcej

Trasy rowerowe wokół Kampinoskiego Parku Narodowego

Trasy rowerowe wokół Kampinoskiego Parku Narodowego

Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego w obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Powiatu Nowodworskiego, Powiatu Sochaczewskiego i Miasta Stołecznego Warszawy

 

16 grudnia 2019 r., firma M&G Consulting Marketing wykonała opracowanie pn.: „Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Powiatu Nowodworskiego, Powiatu Sochaczewskiego w połączeniu z m.st. Warszawa”.
 

więcej

Seminarium naukowe Politechnika Lubelska

Seminarium naukowe Politechnika Lubelska

13 czerwca 2019 r., przedstawiciele M&G Consulting Marketing uczestniczyli w seminarium naukowym pt. „Ruch rowerowy – potrzeby, wyzwania, przyszłość”, które zostało zorganizowane przez Katedrę Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

więcej

Trasa rowerowa wokół wielkich jezior mazurskich

Trasa rowerowa wokół wielkich jezior mazurskich

Trasa Rowerowa wokół Wielkich Jezior Mazurskich


Szanowni Państwo, informujemy, że w grudniu 2017 r. firma M&G Consulting Marketing wykonała koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy do budowy 300 – kilometrowej zintegrowanej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oznakowanie, miejsca odpoczynku rowerzystów itp.) wokół Wielkich Jezior Mazurskich.
 

więcej

Rozwój tras rowerowych metropolii warszawskiej

Rozwój tras rowerowych metropolii warszawskiej

Uprzejmie informujemy, że firma M&G Consulting Marketing wykonała w grudniu 2016 r. projekt w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej pn. "Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023" (W projekcie zarekomendowano spójną, zintegrowaną (łączącą wszystkie JST WOF) sieć połączeń tras rowerowych/ciągów pieszo – rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą (oznakowanie, parkingi rowerowe itp.) z miejscami przesiadkowymi (metro, przystanki autobusowe/tramwajowe, P&R, P&B, dworce, obiekty użyteczności publicznej, centra handlowe, urzędy, biurowce itp.)

więcej

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama