M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji.

Lider koncepcji projektów infrastruktury rowerowej

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29
 

Działalność M&G

 

M&G Consulting Marketing
• Działamy w Polsce od 14 lat. Od 2005 r. zrealizowaliśmy projekty z uwzględnienim ponad 300 jednostek administracji publicznej oraz podmiotów międzynarodowych. Posiadamy wiele referencji, poświadczeń (z jednostek administracji publicznej), które są potwierdzeniem naszej skuteczności, wiarygodności oraz profesjonalizmu. Nasz zespół tworzą naukowcy, skuteczni menedżerowie z doświadczeniem w realizacji projektów regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych. Jesteśmy wiodącą firmą konsultingową, która specjalizuje się w realizacji projektów z zakresu rozwoju infrastruktury, transportu, rozwoju regionalnego i turystycznego. Jesteśmy liderem w realizacji koncepcji, programów rozwoju infrastruktury rowerowej w Polsce. Od 2005 r. realizujemy projekty regionalne, krajowe i międzynarodowe z zakresu rozwoju i promocji infrastruktury turystycznej, rozwoju transportu niskoemisyjnego, . Firma uczestniczyła w realizacji największych projektów w Polsce z zakresu rozwoju transportu i infrastruktury rowerowej tj. projekt "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej" (254 JST, województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), "Europejska Sieć Tras Rowerowych EuroVelo" w Polsce (z uwzględnieniem 288 JST), "Trasy rowerowe dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023, tj. m.st. Warszawa (18 dzielnic)+ 39 gmin WOF", rozwój tras rowerowych w województwie mazowieckim, rozwój mazurskich tras rowerowych. 
• Realizujemy: studia wykonalności projektów, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumenty strategiczne, projekty badawcze, programy rozwoju infrastruktury drogowej/rowerowej dla JST; analizy: wykonalności, uwarunkowania i możliwości realizacji szlaków turystycznych, długodystansowych tras turystycznych o znaczeniu międzynarodowym. Doradzamy przedsiębiorstwom, instytucjom, organizacjom przy wdrażaniu, promocji i realizacji innowacyjnych projektów. Przeprowadzamy analizy i ekspertyzy dla administracji publicznej oraz organizacji.
 

 

 

 

 

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama