M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Lider rozwoju i planowania infrastruktury rowerowej w Polsce

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29, 502 061 473
 

Działalność M&G

 

M&G Consulting Marketing (od 17 lat doświadczenia) w Polsce


Działamy w Polsce od 17 lat. Od 2005 r. zrealizowaliśmy projekty sieciowe, liniowe z uwzględnienim ponad 600 JST, admnistracji rządowej oraz podmiotów międzynarodowych (Belgia, Holandia), stowarzyszeń i fundacji. Posiadamy wiele referencji, poświadczeń (z administracji publicznej), które są potwierdzeniem naszej skuteczności, wiarygodności oraz profesjonalizmu.

Nasz zespół tworzą naukowcy, skuteczni menedżerowie z doświadczeniem w realizacji projektów regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych. Jesteśmy wiodącą firmą konsultingową, która specjalizuje się w realizacji projektów z zakresu rozwoju infrastruktury, transportu, rozwoju regionalnego i turystycznego. Jesteśmy liderem realizacji koncepcji, programów rozwoju infrastruktury rowerowej (koncepcje na ponad 10 000 km tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w Polsce. Od 2005 r. realizujemy projekty lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe z zakresu rozwoju i promocji infrastruktury turystycznej, rozwoju transportu niskoemisyjnego i bezemisyjnego.

Firma uczestniczyła w realizacji największych projektów w Polsce z zakresu rozwoju transportu i infrastruktury rowerowej tj.: krajowe "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego",  projekt "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej" (254 JST, województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), "Europejska Sieć Tras Rowerowych EuroVelo" w Polsce (16 województw), "Trasy rowerowe dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023, tj. m.st. Warszawa (18 dzielnic)+ 39 gmin WOF", rozwój tras rowerowych w województwie mazowieckim (98 JST).

Realizowaliśmy projekty koncepcyjne, planistyczne, strategiczne o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym w: województwie mazowieckim (168 JST), województwie podkarpackim (55 JST), województwie warmińsko-mazurskim (51 JST) województwie podlaskim (49 JST), województwie małopolskim (41 JST), województwie wielkopolskim (33 JST), województwie lubelskim (30 JST), województwie świętokrzyskim (25 JST), województwie łódzkim (25 JST), województwie dolnośląskim (18 JST), województwie pomorskim (17), województwie lubuskim (16 JST), województwie kujawsko-pomorskim (12 JST), województwie śląskim (11 JST), województwie opolskim (10 JST), województwie zachodniopomorskim (8 JST). 

Realizujemy: studia wykonalności projektów, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumenty strategiczne i planistyczne, projekty badawcze, programy i koncpepcje rozwoju infrastruktury drogowej/rowerowej, plany zrównoważonej mobilności, plany zrównoważonego rozwoju transportu.

Doradzamy przedsiębiorstwom, instytucjom, organizacjom przy wdrażaniu, promocji i realizacji innowacyjnych projektów.

Przeprowadzamy analizy i ekspertyzy dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji.
 

 M&G Cosnulting Marketing
skuteczny partner ds. realizacji projektów strategicznych i planistycznych


Oferta:


Szanowni Państwo,

nasza firma od ponad 17 lat doradza i realizuje projekty strategiczne i planistyczne dla administracji publicznej (rządowej i samorządowej), przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń, korporacji międzynardowych (z Belgii i Holandii) Firma w latach 2005-2020 wykonała najwięcej koncepcji, planów rozwoju transportu i infrastruktury rowerowej w Polsce o znaczeniu komunikacyjnym i turystycznym. Nasz zespół tworzą doświadczeni eksperci, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dla administracji publicznej, organizacji, przedsiębiorstw, w tym również korporacji międzynarodowych. Potwierdzeniem naszej skuteczności, rzetelności, wiarygodności są liczne poświadczenia, referencje, protokoły odbioru prac, zaufanie, które otrzymujemy od naszych partnerów, współpracowników i klientów.
W związku z powyższym, mając na uwadze dalszy rozwój infrastruktury, transportu, turystyki i innych inwestycji w Polsce - nasza firma jest otwarta na współpracę, doradztwo, zarządzanie, realizację projektów strategicznych i planistycznych dla administracji publicznej (rządowej i samorządowej), firm oraz organizacji (stowarzyszeń i fundacji).


Nasza oferta dotyczy realizacji:
* wykonania strategii, programów, koncepcji rozwoju infrastruktury i ruchu rowerowego o znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym o funkcji komunikacyjnej, rekreacyjnej i turystycznej,
* planów, koncepcji rozwoju zrównoważonej mobilności (wykonanie spójnej sieci tras rowerowych, pieszych, UTO, pojazdów elektrycznych, transportu publicznego jako alternatywy dla emisyjnego transportu),
* strategii, programów rozwoju JST o znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym z zakresu rozwoju społecznego-gospodarczego, transportu, infrastruktury, turystyki, kultury, nauki itp.,
* doradztwa strategicznego w realizacji projektów i w procesie inwestycji,
* analiz i ekspertyz na potrzeby realizacji projektów w ramach Regionalnych i Krajowych Programów Operacyjnych,
* analiz na potrzeby pozyskania dofinansowania projektu ze środków pomocowych UE,
* projektów organizacji bezpiecznego ruchu drogowego,
* studium wykonalności projektów z zakresu rozwoju infrastruktury, transportu, turystyki, kultury, nauki itp.,
* analiz przestrzennych, przygotowania map inwentaryzacyjnych, inwestycyjnych, interaktywnych,
* analiz na potrzeby projektów informatycznych z zakresu promocji i rozwoju: infrastruktury i transportu rowerowego, turystyki, kultury, miast, gmin, regionów,
* doradztwa w zakresie marketingu, public relations, public affairs,
* konferencji, szkoleń, konsultacji społecznych realizowanych dla administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

Eksperci, współpracownicy firmy: eksperci ds. projektów strategicznych i planistycznych, projektów zrównoważonej mobilności, planowania i rozwoju infrastruktury rowerowej (liderzy krajowi, wykonane projekty dla ponad 600 JST + administracja rządowa, ponad 10 000 km tras rowerowych), projektów drogowych, realizacji inwestycji, projektów administracji publicznej (rządowej i samorządowej), marketingu i PR, badań społecznych i konsultacji (instytucjonalnych i społecznych), strategii politycznych (rozwój: JST, ruchu rowerowego, zrównoważonej mobilności, infrastruktury, inwestycji, społeczno-gospodarczy, lokalny, regionalny), projektów badawczych.  


Oferty dotyczące współpracy, realizacji projektów prosimy składać drogą elektroniczną: mg.consulting.marketing@gmail.com, mg.consulting@wp.pl

 

Praca/Współpraca:

Rozwój firmy opieramy na współpracy z doświadczonymi ekspertami, naukowcami, a także z młodymi, kreatywnymi osobami.

W pracy kierujemy się zasadami etyki, współpracy, wzajemnej życzliwości.

Informację na temat aktualnych ofert pracy/współpracy można uzyskać drogą e-mail: mg.consulting@wp.pl

M&G Consulting Marketing, Poland, Warsaw

 

 

 

 

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29, kierownik projektu: tel. kom. 502 061 473 
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama