M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Lider rozwoju i planowania infrastruktury rowerowej w Polsce

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29, 502 061 473
 

Współpraca

Instytucje/realizacja projektów/konsultacje eksperckie:

 • Konsultacje eksperckie naszych przedstawicieli, (w ramach projektów), m.in: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalne Organizacje Turystyczne),
 • ponad 600 jednostek samorządu terytorialnego w 16 województwach w Polsce,
 • gminy metropolii warszawskiej w ramach projektów Zintergowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • Parki Narodowe: Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy,  Kampinoski Park Narodowy, Park Narodowy Ujście Warty, Roztoczański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy,
 • Europejska Federacja Cyklistów z siedzibą w Brukseli,
 • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z siedzibą w Warszawie,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP,
 • Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie,
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów z siedzibą w Warszawie,
 • Polski Kongres Drogowy z siedzibą w Warszawie,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie
 • Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z siedzibą w Mikołajkach,
 • Towarzystwo Olimpijczyków Polskich z siedzibą w Warszawie,
 • Fundacja VeloPoland z siedzibą w Warszawie,
 • Międzynarodowe Targi Polska z siedzibą w Warszawie,
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie,
 • Projekty badawcze, analizt w JST Województw: dolnośląskiego, kujawsko - pomorskiego,  lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, .małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko - mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
 • Projekty i konferencje (udział przedstawicieli): Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Sportu i Turystyki,  Ministerstwo Gospodarki, Sejm RP, Urzędy administracji samorządowej.

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29, kierownik projektu: tel. kom. 502 061 473 
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama