M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Lider rozwoju i planowania infrastruktury rowerowej w Polsce

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29, 502 061 473
 

Aktualności

 

 

 

Promocja projektu krajowego

Promocja projektu krajowego

Maria Dąbrowska-Loranc i Marek Zamana z konsorcjum M&G Consulting Marketing/Instytut Transportu Samochodowego zaprezentowali realizowany projekt - na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. Projekt składa się z dwóch etapów. Najpierw ma zostać przeprowadzone badanie skuteczności stosowania w Polsce wybranych urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych z zakresu organizacji i infrastruktury ruchu rowerowego.


Krajowe wytyczne bezpiecznego ruchu

Krajowe wytyczne bezpiecznego ruchu

Krajowe wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury

6 marca 2017 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podpisało umowę z Instytutem Transportu Samochodowego oraz M&G Consulting Marketing na wykonanie wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego.
Projekt ma na celu stworzenie spójnych, jednolitych standardów i wytycznych do projektowania bezpiecznej infrastruktury rowerowej w Polsce. Jest skierowany do administracji rządowej, samorządowej; zarządców dróg każdej kategorii; projektantów dróg i organizacji ruchu; ekspertów od planowania przestrzennego, polityki transportowej, infrastruktury i bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 

 

 


Konferencja z przedstawicielami administracji rządowej

Konferencja z przedstawicielami administracji rządowej

10 maja 2016 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyła się konferencja w sprawie uwarunkowań i możliwości realizacji projektów linniowych z zakresu rozwoju transportu ekologicznego w tym narodowej sieci „EuroVelo” w Polsce. Podczas przedmiotowej konferencji, koordynatorzy krajowi, Marek Zamana (M&G) przedstawili strategiczne cele realizacji narodowej sieci tras rowerowych z uwzględniem EuroVelo oraz korzyści wynikające z rozwoju turystyki, transportu ekologicznego w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego, a także możliwości budowy portalu internetowego.


Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego

Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego

22 października 2014 r. przedstawiciele M&G Consulting Marketing uczestniczyli w XII Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem (INFRASTRUKTURA 2014). W Międzynarodowych Targach brali udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawiciele najlepszych firm konsultingowych, projektowych, budowlanych.

Marek Zamana z M&G Consulting Marketing (Koordynatorzy Krajowi EuroVelo) wystąpili w towarzyszącej Międzynarodowym Targom – Konferencji pn. „Drogi Szlaki Rowerowe – Nowe Możliwości”, zorganizowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Konferencja została otwarta przez Olgierda Dziekońskiego sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.


Pierwszy największy projekt tras rowerowych w Polsce

Pierwszy największy projekt tras rowerowych w Polsce

 Ponad 1,4 tys. km tras rowerowych ma powstać w Polsce Wschodniej

18.10. Białystok (PAP) - Ponad 1,4 tys. km tras rowerowych ma powstać w pięciu regionach Polski Wschodniej w ramach projektu dofinansowanego z UE z programu przeznaczonego dla tych województw. W grudniu ma być znany konkretny przebieg tych szlaków - poinformowano w poniedziałek na konferencji w Białymstoku.

Trasy rowerowe mają połączyć ze sobą województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Projekt ma się przyczynić do podniesienia atrakcyjności turystycznej tej części Polski.

Wartość projektu to 50 mln euro. Z UE z programu "Rozwój Polski Wschodniej" będzie przeznaczonych 85 proc. tej kwoty, 10 proc. to środki z budżetu państwa, 5 proc. pochodzić będzie z samorządów województw.

Project Manager: Marek Zamana 

.


Międzynarodowa Konferencja Koordynatorów EuroVelo

Międzynarodowa Konferencja Koordynatorów EuroVelo

18 września 2014 r. Marek Zamana (Koordynatorzy Krajowy EuroVelo) uczestniczył w Kongresie Koordynatorów EuroVelo z Europy, który odbył się w Szwajcarii w mieście Bazylea. Podczas spotkania omówiono realizację EuroVelo w Europie, certyfikację EuroVelo, powołano zespół ds. monitoringu realizacji EuroVelo w Europie.


Ministerstwo popiera EuroVelo

Ministerstwo popiera EuroVelo

19 marca 2014 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki oficjalnie poparło realizacje projektu "Europejska Sieć Tras Rowerowych EuroVelo" w Polsce oraz działania Koordynatorów Krajowych EuroVelo mające na celu budowę partnerstwa samorządowego w celu budowy zintegrowanej sieci międzynardowych tras rowerowych EuroVelo w Polsce.. 

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29, kierownik projektu: tel. kom. 502 061 473 
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama